ALGEMENE JAARVERGADERING: OOK KOMENDE JAREN UITDAGINGEN

ZWEDEN Koploper zijn in de energietransitie. Dat moet het streven van Vattenfall zijn. De weg daarnaartoe loopt via de nieuwe strategische visie die CEO Magnus Hall tijdens de Algemene Jaarvergadering uiteenzette.
 

Tijdens Algemene Jaarvergaderingen gebeurt meestal niet veel opzienbarends, omdat alleen een vertegenwoordiger van de eigenaar de bevoegdheid heeft om besluiten te nemen. Ook de vergadering van dit jaar verliep volgens programma, op een kort incident na, waarbij twee activisten door de vergaderruimte renden. De mannen werden echter snel weggeleid door de beveiliging.

Nieuwe leden
Tijdens de vergadering werden twee nieuwe leden benoemd in de Board of Directors van Vattenfall: Viktoria Bergman, voorheen directeur communicatie en duurzaamheid van Eon in Scandinavië, en Tomas Kåberger, hoogleraar industrieel energiebeleid aan de Technische Universiteit Chalmers en voorheen directeur-generaal van het Zweedse energieagentschap.

Zeven leden, onder wie Chairman of the Board Lars G. Nordström, werden tijdens de vergadering herkozen.

Vier duidelijke trends
CEO Magnus Hall noemde 2014 een uitdagend jaar, dat werd gekenmerkt door een lage vraag, een overaanbod van productiecapaciteit en dalende elektriciteitsprijzen. "De uitdagingen binnen de energiesector zijn al jarenlang zwaar, maar we kunnen nog steeds niet het ergste achter ons laten. Wij hebben, net als de meeste van onze grote concurrenten, nog steeds zware jaren voor de boeg."

Hall wees op vier duidelijke trends in de huidige transitie van het energielandschap. "Het bewustzijn en de betrokkenheid bij klanten is verder toegenomen. Ten tweede worden duurzame steden en een duurzame infrastructuur als iets vanzelfsprekends gezien. Ten derde bestaat er vraag naar betrouwbare en flexibele elektriciteit die wordt geproduceerd met een lage CO2-uitstoot. Tot slot zullen er hoge eisen worden gesteld aan het elektriciteitsnet om ons in te kunnen stellen op het steeds groter wordende aandeel van duurzame, weersafhankelijke elektriciteitsproductie.

Strategische visie
Tegen de achtergrond van deze vier trends is een nieuwe strategische visie voor de periode tot 2025 ontwikkeld. "Deze visie kan worden samengevat in drie punten: een klant- en bedrijfsgerichte organisatie, duurzame productie en duurzame consumptie. Ik ben ervan overtuigd dat Vattenfall ook in de toekomst een belangrijke rol zal spelen in het optimaal voldoen aan de energiebehoeften van onze klanten en van de samenleving", aldus Hall.

Gerelateerde content