"VI MENER VIRKELIG, AT ALLE SKAL VÆRE MED OMBORD"

EUROPa En virksomhed skal afspejle samfundet i det store hele og drage fordel af forskelligheder samtidig med, at alle – kunder og medarbejdere - føler sig inkluderet. Ifølge Annika Viklund, nyudnævnt Diversity and Inclusion Officer, er det et spørgsmål om overlevelse.

Annika Viklund, Head of Business Area Distribution, er kendt for sit engagement i mangfoldighedsspørgsmål. Et eksempel på dette er, at hun i Vattenfall Eldistribution i Sverige har øget andelen af kvindelige chefer fra 18 % til 50 % siden 2008.

Men mangfoldighed handler langt fra kun om køn.

– Jeg har den holdning, at forskelligheder er en berigelse i alle brancher og på alle niveauer. Forskellige erfaringer, baggrund, køn, seksuel identitet og kompetencer kan belyse vigtige spørgsmål på forskellige måder. Alle brancher har kunder, som både er mænd og kvinder, og hvis virksomheden også er mangfoldig, er der store muligheder for at få forskellige syn på kundernes forventninger, og virksomheden kan dermed også forstå alle sine kunder bedre og gøre bedre forretninger.

Inkluderende kultur
Med den nye funktion, som Annika Viklund vil varetage i to år, udbredes perspektivet til også at omfatte, at Vattenfall skal være en inkluderende arbejdsgiver.

– Inkluderende er et begreb, hvor vi drager nytte af vores forskelligheder. Vores kunder er forskellige ud fra mange forskellige perspektiver. En inkluderende arbejdsplads indebærer, at du værdsættes for den, du er, og det er ikke givet, at du bliver det, fordi du er anderledes. Vi skal opbygge en kultur, som er inkluderende, og som ser fordelene ved forskelligheder. For at kunne samarbejde i højere grad skal vi blive bedre til at inkludere forskelligheder.                                                                                                

Udbrede kompetencer
Som en virksomhed i en traditionel homogen branche har Vattenfall ifølge Annika Viklund en hel del udfordringer samtidig med, at det omgivende samfund gennemgår hastige forandringer.

– For at undgå gruppetænkning i form af ’os og dem’ kan det være ganske udmærket at have en blanding af forskellige erfaringer. Vi skal kunne udbrede kompetencerne for fortsat at være en attraktiv arbejdsgiver, men også for at kunderne skal opfatte os som en fremsynet og lydhør virksomhed. Som arbejdsgiver skal vi se mulighederne i, at samfundet bliver stadigt mere mangfoldigt og internationalt.

Største aktiv
At energibranchen i øjeblikket gennemgår en af de største forandringer i mange år er velkendt, og Annika Viklund peger på, at netop disse forandringer kræver, at Vattenfall i endnu højere grad omfavner mangfoldighed og inkluderer forskelligheder.

– Vi gennemgår fundamentale forandringer i øjeblikket. Det største aktiv, vi har, er vores medarbejdere. Og så skal man føle, at man er velkommen til at være med på rejsen. Det energisamfund, som vi er på vej ind i, vil rumme mange forskellige aspekter. Vi har brug for at diskutere energisamfundets udvikling i et bredere perspektiv. Der vil være forskellige måder at arbejde fremad på. Vi vil befinde os i mange forskellige generationer af energiudviklingen på samme tid, og vi vil derfor få behov for mange forskellige kompetencer.

– Vi vil fortsat arbejde meget med mangfoldighedsperspektivet. Desuden skal vi sørge for, at det internationale præg, der findes inden for mange forretningsmåder, tages alvorligt. Samtidig handler det om, at vi holder sammen på HR-strategien og den sociale sponsorering, og sørger for, at vores ambitioner er i overensstemmelse med hinanden. Derudover kan der være særlige indsatsområder, som vi vil rette fokus mod. Eksempelvis for at få flere kvinder i ledende stillinger.

Tværsnit
Ifølge Annika Viklund skal visionen for Vattenfall være at afspejle samfundet i det store hele.

– Det ville være stort, hvis jeg om nogle år kunne gå rundt i gangene uden at kunne se, hvilken branche vi arbejder i. At vi da udgør et tværsnit af samfundet i det store hele. At universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner i det hele taget har succes med at tiltrække folk med forskellig baggrund, køn og alder til energibranchen. Jeg er helt overbevist om, at kompetencer ikke afhænger af alder og køn. Og at trives i energibranchen med alt det spændende, der ligger foran os, burde være generisk.

Største styrker
Annika Viklund er helt på det rene med, at for at Vattenfall skal nå målsætningerne om mangfoldighed og om at være en inkluderende arbejdsgiver, er det ikke nok med en Diversity and Inclusion Officer.

– Det her er ikke noget, som koncernledelsen kan gennemføre alene. Vi mener virkelig, at alle skal være med ombord. At have mangfoldighed er en af de største styrker. Så man må sørge for, at alle medarbejdere føler sig inkluderet. 

Se også