VATTENFALLS RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL: FORTSAT STABIL UDVIKLING

FINANSIEL INFORMATION Det underliggende resultat steg til 2,8 mia. svenske kroner i tredje kvartal, men der er stadig behov for at foretage effektiviseringer.

Magnus Hall, Vattenfalls CEO, kunne se tilbage på endnu et kvartal med stabil udvikling for Vattenfall, da han præsenterede regnskabet for tredje kvartal 2017 fredag den 27. oktober.

Det samlede underliggende driftsresultat for årets første ni måneder lå på 16,0 mia. svenske kroner, hvilket er 1,4 mia. svenske kroner mere end for samme periode i 2016. I perioden juli til september lå det underliggende driftsresultat på 2,8 mia. svenske kroner.

Introduktion af decentraliserede løsninger
I løbet af tredje kvartal blev Vattenfalls største landbaserede vindmøllepark, Pen y Cymoedd i Wales, indviet, og dermed blev der føjet en produktion på 228 MW vedvarende energi til vindkraftporteføljen. Derudover blev der lanceret adskillige initiativer på området for decentraliserede løsninger, bl.a. InHouse i Sverige, Haus-Strom i Tyskland og leasing af solpaneler til private kunder i Tyskland og Holland.

"Det har været endnu et godt kvartal, hvor vi har oplevet fortsat stabil økonomisk udvikling, men også mange andre højdepunkter for virksomheden, f.eks. beslutningen om at investere i den 180 MW store Wieringermeer-vindmøllepark i Holland og god kundetilvækst. Vi er dog også klar over, at vi er nødt til at effektivisere vores drift yderligere, og derfor har vi lanceret omkostnings- og effektiviseringsprojektet Golf, som har til formål at skabe besparelser på 2 mia. svenske kroner inden udgangen af 2020", fortæller Magnus Hall.

Årstiden påvirker resultatet
De to Business Areas Generation og Distribution har været de primære bidragsydere til det gode kvartalsresultat. Inden for BA Customers & Solutions blev resultatet til gengæld påvirket negativt af et øget pres på marginerne samtidig med, at man inden for Heat og Wind kunne rapportere om et negativt underliggende driftsresultat for kvartalet. CFO Stefan Dohler forklarer, at dette delvist skyldes årstiden:

"Især inden for Heat afhænger resultatet af årstiden, og på denne tid af året har vi typisk ikke så mange indtægter på dette forretningsområde. Når det gælder Wind, vokser vi og tilføjer ny kapacitet, men i løbet af dette kvartal, hvor der normalt er mindre vind, har vi haft nogle problemer med kabelfejl, der påvirkede produktionsmængden negativt", siger han.

Magnus Hall optimistisk omkring uafhængig kernekøling
Den svenske effektafgift på kernekraft blev sænket med 90 procent pr. 1. juli, og det bidragede positivt til resultatet med 0,8 mia. svenske kroner. Vattenfall og Ringhals’ bestyrelse drøfter senere på året, hvilke investeringer der skal foretages i forhold til reaktor 3 og 4 på Ringhals.

"Når det gælder Forsmark, blev beslutningen om at investere i uafhængig køling taget sidste år. Hvad Ringhals angår, så kommer beslutningen senere i år, men jeg er optimistisk omkring udfaldet. Og det viser, hvor vigtigt det var at få fjernet hele problematikken omkring effektafgift på kernekraft", siger Magnus Hall.

Sammenlignet med 2016 var elpriserne på spotmarkedet mere end 10 procent højere i løbet af tredje kvartal i år. Stefan Dohler maner dog til besindighed.

"Priserne bevæger sig opad lige nu, men vi skal ikke glæde os for tidligt. Markedet er stadig overforsynet, og der vil komme yderligere pres fra decentraliserede løsninger og vedvarende energikilder. Der er også spørgsmålet om, hvad der sker med CO2-prisen på kontinentet. Overkapaciteten forsvinder med tiden, men vi bør ikke overfortolke de aktuelle prisstigninger", siger Stefan Dohler.

Tidshorisont for Golf fastlagt
Vattenfall har fokus på hele tiden at sikre en veltrimmet og effektiv drift. I løbet af efteråret bliver stabs- og supportfunktionerne gennemgået med henblik på at reducere omkostningerne med 2 mia. svenske kroner inden udgangen af 2020.

"Tidshorisonten for Golf-projektet er fastlagt, og det betyder, at vi hen imod slutningen af året bør kunne præsentere en specifik plan for, hvor der skal skæres i omkostningerne, og hvordan vi har tænkt os at ændre måden at arbejde på i vores stabs- og supportfunktioner. Dette foregår i tæt samarbejde med forretningsområderne, og jeg synes, at vi er rigtig godt på vej", siger han.

Anna Borg overtager CFO-posten
Dette regnskab for 3. kvartal bliver Stefan Dohlers sidste officielle opgave for Vattenfall. Efter 20 år hos Vattenfall skal han nu i gang med nye udfordringer og han efterfølges af Anna Borg, nuværende Head of BA Markets.

Videointerviewet med Vattenfalls CEO Magnus Hall og CFO Stefan Dohler

Læs hele regnskabet for tredje kvartal her (på engelsk)

Højdepunkter for virksomheden, juli-september 2017

  • Vækst inden for landbaseret vindkraft med beslutningen om investering i Wieringermeer (180 MW) og opkøb af naboprojektet med en udvidelse af Wieringermeer (115 MW)  
  • Forbedret rådighed inden for kernekraft og gennemførelse af årlige revisioner
  • Lancering af projekt der skal øge effektiviteten i stabsfunktionerne (omkostninger skal være reduceret med 2 mia. svenske kroner inden udgangen af 2020)
  • Fremme af en omlægning til elkøretøjer gennem EV100-initiativet
  • Lancering af mere klimaintelligente energiløsninger, InHouse (SE), Haus-Strom (DE) og leasing af solpaneler (DE, NL)

Økonomisk udvikling, januar-september 2017

  • Nettoomsætningen faldt med 5 % til 96,8 mia. svenske kroner (101,4)
  • Det underliggende driftsresultat steg til 16,0 mia. svenske kroner (14,6)
  • Elproduktion på 92,2 TWh (86,3)

Se også