VATTENFALLS PRODUKTION ER NU MILJØCERTIFICERET

Vattenfall Miljøarbejdet er blevet styrket, idet næsten 100 % af Vattenfalls el- og varmeproduktionsanlæg nu er dækket af certificerede miljøledelsessystemer.

Fra 2012 til 2016 steg antallet af el- og varmeproduktionsanlæg, der er dækket af miljøledelsessystemer, med henholdsvis 53 og 69 %. Resultatet er, at 99,7 % af Vattenfalls elproduktion og 97,9 % af varmeproduktionsanlæggene i begyndelsen af 2017 har et officielt certifikat, der dokumenterer deres miljøarbejde. 

På lang sigt vil det reducere miljørisiciene og bidrage til at reducere Vattenfalls miljøbelastning.

"Det var et ret ambitiøst skridt, da koncernledelsen i 2014 forpligtede sig til at implementere certificerede miljøledelsessystemer, der skulle dække alle virksomhedens produktionsanlæg inden 2016. En gennemgang i 2012 afslørede, at nogle dele af organisationen allerede var dækket af certificerede miljøledelsessystemer, og at andre dele ikke gjorde brug af nogen systematik overhovedet. Så det er en enorm præstation at være nået op på næsten 100 % af alle el- og varmeproduktionsanlæggene siden da. Det kan ikke mindst tilskrives de mange kollegaer på produktionsanlæggene, som har engageret sig stærkt i implementeringen," fortæller Helle Herk-Hansen, Vattenfalls Head of Environment.

Hvorfor indføre et miljøledelsessystem?
Et miljøledelsessystem er en samling af politikker og procedurer, hvis formål er at sikre, at virksomheden har kontrol over, er bevidst om og løbende forbedrer sine miljøresultater. Det giver bedre kontrol over brug, opbevaring og bortskaffelse af materialer, ressourcer og kemikalier. Tydelige processer gør arbejdet mere effektivt og struktureret, og det kan eksempelvis bidrage til at forhindre uheld med udslip af olie og andre kemikalier, som – ud over de negative indvirkninger på miljøet – kan resultere i betydelige omkostninger.

"Systemet, der skal være fast forankret i ledelsen, sikrer, at vi altid overholder gældende lovgivning og forpligtelser, men også at vi presser os selv til at opnå miljøforbedringer ved at fastsætte mål," siger Helle Herk-Hansen.

Vattenfall har besluttet at få virksomhedens miljøledelsessystem certificeret efter ISO 14001 og verificeret af eksterne, certificerede auditører. Det betyder, at virksomheden giver en tredjepart adgang til anlæggene, så de kan gennemgå miljøarbejdet. Auditørerne kan frit beslutte, hvad de vil gennemgå og hvilken dokumentation, de vil kontrollere.

"Årsagen er, at det er nemt at få tunnelsyn, når man har arbejdet med de samme områder dag ud og dag ind i adskillige år. Friske, erfarne eksterne øjne kan tit udfordre den måde, man arbejder på, og sætte fokus på områder, hvor der er plads til forbedring, så miljøresultaterne bliver bedre. Når vi giver en tredjepart adgang til at se organisationen efter i sømmene, giver det ekstra troværdighed til vores arbejde," forklarer Helle Herk-Hansen.

Stigende krav fra kunder og myndigheder til certificeret dokumentation
Troværdighed bliver hele tiden vigtigere, efterhånden som miljøarbejdet bliver mere og mere kritisk vigtigt for forretningen, og et godt miljøledelsessystem kan være et godt konkurrencemæssigt våben.

"Vi oplever, at et stigende antal kunder, investorer og samarbejdspartnere beder om dokumentation for vores miljøresultater i forbindelse med indgåelse af forretningsaftaler og partnerskaber. Internationale markedsanalyse- og kreditvurderingsinstitutter, der fungerer som konsulenter for investorer og kunder, ser også nærmere på vores miljømæssige og sociale arbejde, og for både dem og de offentlige myndigheder betyder en ISO 14001-certificering øget tillid og troværdighed og gør dokumentationen nemmere tilgængelig," påpeger Helle Herk-Hansen.

"Jeg er stolt af den store indsats, der er blevet lagt i at opnå det fælles mål. Indsatsen vil være en fordel i Vattenfalls miljøarbejde og vil også have en positiv effekt på den måde, vores vigtigste interessenter opfatter os på. Nu vil hver enkelt del af virksomheden fortsætte med at arbejde på forbedringer og på at blive bedre til at fastsætte langsigtede mål, så Vattenfall kan reducere sit miljømæssige fodaftryk pr. kWh og vise de mange gode ting, virksomheden gør for miljøet," siger hun.

Se også