VATTENFALLS KERNEKRAFT FÅR FORNYET ENERGI

Sverige I forbindelse med årets eftersyn frem til oktober vil omkring 4.000 medarbejdere deltage i vedligeholdelse og opgradering af Vattenfalls kernekraftreaktorer. I alt investeres der to mia. svenske kroner, når ca. en tredjedel af Sveriges elproduktion skal have fornyede kræfter.

Nu påbegyndes det årlige eftersyn, og foruden ca. 2.700 egne ansatte på Ringhals og Forsmark kommer der et par tusind folk fra forskellige underleverandører for at arbejde på kraftværkerne i forbindelse med eftersynet. Den første reaktor i rækken er Ringhals 1, og derefter følger et detaljeret puslespil med eftersyn og opgradering af Vattenfalls øvrige reaktorer, i hvilken forbindelse der er planlagt over 10.000 vedligeholdelsesopgaver.

Planlægningen af årets eftersyn har været i gang i flere år. Sven-Anders Andersson er Head of Ringhals' eftersynsorganisation og har mere end tredive eftersyn bag sig:

– Under et normalt eftersyn gennemføres der ca. 2.000 vedligeholdelsesopgaver pr. reaktor. Det er et omfattende puslespil at arbejde på at skaffe personale, ressourcer og plads til alle opgaverne. Det handler frem for alt om at arbejde sikkert, have et godt samarbejde og stort engagement.

Ifølge planen vil der i alt blive investeret ca. to mia. svenske kroner i kraftværkernes årlige vedligeholdelse og opgradering. Blandt de større projekter på Ringhals kan eksempelvis nævnes brændselsudskiftning samt eftersyn af dampturbinen på Ringhals 4 og installation af nye mobile, dieseldrevne enheder som reservekraft på Ringhals 3.

I Forsmark investeres der bl.a. i forberedelser med henblik på indførelse af uafhængig reaktorkøling på Forsmark 1 og udskiftning af stationstransformatoren på Forsmark 2. Forsmark 3 kører i en 18-måneders driftscyklus, hvilket indebærer, at næste eftersyn bliver i begyndelsen af 2018.

Eftersyn 2017:
1. maj-3. juni: Ringhals 1
3. juni-28. juni: Ringhals 3
25. juni-24. juli: Forsmark 1
2. august-17. september: Ringhals 4
25. august-24. september: Ringhals 2
3. september-8. oktober: Forsmark 2

Se også