VATTENFALL TALER MED STAKEHOLDERE I COLOMBIA

Kulminedrift Vattenfall gennemfører et besøg i Colombia til marts. Formålet er at få førstehåndsoplysninger om situationen i og omkring minerne og at udforme en dagsorden for det fremtidige samarbejde med leverandørerne.

Vi importerer stenkul fra Colombia, og derfor har vi et stort ansvar for at vurdere alle risici i relation til denne forretningsaktivitet og støtte leverandørerne med at forbedre deres bæredygtighed i overensstemmelse med OECD's retningslinjer. Besøget er en vigtig del af vores forbedrede due diligence-procedure," fortæller Annika Ramsköld, Vattenfalls Head of Corporate Sustainability.

Løbende forbedringer
Under det tre uger lange besøg i landet skal Vattenfalls delegation tale med repræsentanter fra regeringen (miljøministeriet, og indenrigsministeriet), myndighederne (miljøgodkendelsesmyndigheder og regionale tilsynsorganer), ambassader, stakeholders fra civilsamfundet såsom NGO'er, fagforeninger, lokalsamfund og oprindelige befolkningsgrupper samt mineselskaberne.

Vattenfall har udvalgt stakeholdere fra civilsamfundet efter samråd med adskillige Colombia-eksperter, blandt andet den svenske NGO Forum Syd, den hollandske NGO Pax og den colombianske NGO CREER.

"Forum Syd synes, det er positiv, at Vattenfall gennemfører et uafhængigt besøg i Colombia. Det er vigtigt for svensk erhvervsliv, at man uafhængigt kan møde repræsentanter for de lokale og for den oprindelige befolkning, som påvirkes af kulminedriften i Colombia," siger Lisa Sjöblom, generalsekretær for udviklingsorganisationen Forum Syd, der har et kontor og adskillige projekter i landet.

Der vil blive udarbejdet en rapport
De mange interviews og besøgene hos mineselskaberne vil blive sammenfattet i en rapport over den påvirkning, Vattenfall har på miljøet via sin kulforsyningskæde, samt på lokalsamfundene og de lokale minearbejdere i Colombia.

"Vi vurderer mineselskaberne ud fra vores adfærdskodeks for leverandører. Vi ser nærmere på områder såsom sundhed og sikkerhed i minedriften, hvordan lokale udledninger påvirker mennesker og den miljømæssige effekt generelt, samt hvorvidt selskaberne lever op til lovgivningen. Et andet fokusområde bliver nye paramilitære organisationers fortsatte trusler mod ledere i lokalsamfundene og fagforeningsfolk i mineområderne," fortæller Annika Ramsköld.

"Vi følger også op på vores tillægskriterier for de colombianske leverandører ved at få yderligere lokale vinkler på, hvordan Vattenfall kan støtte de colombianske stakeholdere i mæglingsprocessen for tidligere krænkelser af menneskerettighederne i Cesar-regionen", siger hun.

Vattenfall vil bruge rapporten som input til virksomhedens due diligence-proces i forhold til kulforsyningskæden og til møder med de colombianske mineselskaber og andre stakeholdere, med henblik på at fremme løbende forbedringer på stedet. Vattenfall vil offentliggøre et resume af sine vurderinger.

Stærkt engagement
Besøget i Colombia finder sted fra den 6. til den 26. marts. De første fire dage af besøget vil blive gennemført sammen med brancheinitiativet Bettercoal. Derefter skal to eksperter fra Vattenfalls afdelinger for bæredygtighed og overholdelse af regler og bestemmelser interviewe stakeholdere i mineregionerne Cesar og la Guajira, i lokale kulhavnebyer og i landets hovedstad Bogotá.

Skærpet fokus på menneskerettigheder
Vattenfall er et af de europæiske energiselskaber, der køber stenkul fra Colombia. Import af kul fra Colombia kritiseres ofte på grund af krænkelser af menneskerettighederne både før og nu, der siges at være forbundet med kulminedriften. Vattenfall er stærkt engageret i at bruge sin kommercielle indflydelse til at presse mineselskaberne til at forbedre situationen. Over de seneste par år har Vattenfall intensiveret sit arbejde med at påvirke udviklingen inden for menneskerettigheder i landet.

Se også