VATTENFALL GÅR EFTER CO2-FRI GASKRAFT

Europa CO2-udledninger vil blive erstattet af vanddamp, hvis naturgas udskiftes med brint. Samarbejde indledt med Statoil og Gasunie.

Vattenfall og virksomhedens hollandske datterselskab, Nuon, er gået i gang med et innovativt projekt i samarbejde med den hollandske gasinfrastrukturvirksomhed Gasunie og det norske olieselskab Statoil om at benytte brint som brændsel på Nuons gaskraftværk Magnum, der ligger i Groningen i Holland.

Formålet med projektet er at omlægge en af de tre enheder på kraftværket til brint inden 2023. Det kan vise sig at være et vigtigt skridt på vejen for Vattenfall, der ønsker at blive 100 % fossilfri inden for en enkelt generation.

På grund af deres fleksibilitet spiller gasfyrede kraftværker en vigtig rolle i forhold til at levere en pålidelig energiforsyning til det hollandske marked.

"Det bliver i fremtiden endnu mere vigtigt at kunne garantere forsyningsstabilitet med den tiltagende andel af energiforsyning fra vind- og solenergi, som er afhængig af vejrforholdene. Gasfyrede kraftværker vil fremover kunne levere den nødvendige fleksibilitet, under forudsætning af, at CO2-udledningerne bliver reduceret," siger Tuomo Hatakka, Head of Business Area Heat.

Innovativt projekt
Nuon/Vattenfall, Statoil og Gasunie undersøger i et indledende innovationsprojekt mulighederne for at bruge brint som brændsel til at producere elektricitet. Som en del af projektet vil en af de tre blokke på Magnumværket i Eemshaven potentielt kunne producere elektricitet ved hjælp af brint fra 2023. Magnumværket er perfekt til formålet, da det blev konstrueret til at fungere med en række forskellige brændselstyper.

Som en del af joint venture-projektet vil Statoil fokusere på at producere brint ved at omdanne norsk naturgas til brint og CO2. CO2 en vil blive lagret i underjordiske anlæg ud for den norske kyst, hvor Statoil har lagret CO2 fra Sleipner-feltet i over 20 år. Statoil har netop fået tildelt en ny koncession til lagring fra den norske stat.

I forbindelse med dette projekt forsker Gasunie i, hvordan brinten kan transporteres til Magnumværket og, om nødvendigt, lagres midlertidigt. Brinten vil Nuon/Vattenfall anvende som brændsel til produktion af el. Hovedrestproduktet fra brintforbrænding er vanddamp.

Se også