VATTENFALL INVESTERER 28 MILLIARDER I VÆKST

Vattenfall Års- og CSR-rapporten viser store investeringer i bæredygtighed.

Vattenfall planlægger i løbet af de kommende to år at foretage vækstinvesteringer på 28 milliarder svenske kroner hvoraf størstedelen satses på vedvarende energiproduktion. Det er i overensstemmelse med virksomhedens strategi om at skabe en bæredygtig produktionsportefølje og tilbyde klimaintelligente løsninger med det formål at gøre virksomheden og hele forsyningskæden fra leverandører til kunder fossilfri.

Det fremgår af Vattenfalls års- og CSR-rapport for 2016, der nu er offentliggjort.

"I takt med at elmarkedet fortsætter omlægningen til fossilfri produktion, skabes der et mere bæredygtigt energisystem. Dette system befinder sig tættere på kunden og kombinerer effektiv stordriftsproduktion med decentrale løsninger. Vi er i dag særdeles godt positioneret til at kunne udvikle Vattenfalls aktiviteter i overensstemmelse med disse tendenser," siger Vattenfalls administrerende direktør og CEO, Magnus Hall.

Vattenfalls nye investeringsplan for 2017-2018 afspejler en tydelig strategisk omlægning, hvor hovedparten af vækstinvesteringerne går til vindenergi, solenergi og elnet. De samlede investeringer for perioden udgør 50 milliarder svenske kroner, hvoraf 28 milliarder går til vækstinvesteringer. Deraf er der planlagt investeringer i land- og havbaseret vindenergi på 17 milliarder svenske kroner og en betydelig forøgelse af investeringerne i solenergi.

Reduceret klimapåvirkning
Vattenfalls strategi tager også hensyn til, at øget elektrificering kan bidrage til at mindske klimapåvirkningen i både transportsektoren og industrien samt inden for varmeproduktion.

"Sammen med byer, industrier og andre samarbejdspartnere udvikler vi intelligente løsninger og tjenester, der gør det muligt for vores kunder at reducere deres klimapåvirkning. Eksempelvis infrastruktur til opladning af elbiler og elbusser, nye løsninger til produktion af varme og biobrændstof, der erstatter olie og gas, ny teknik, der muliggør fossilfri stål- og betonproduktion, og den første europæiske webbaserede tjeneste til deling af lokalproduceret vedvarende energi," siger Magnus Hall.

Et stort skridt i strategien om at skabe en bæredygtig energiportefølje var frasalget af de tyske brunkulsaktiviteter i 2016. Dermed reducerede Vattenfall sin fossilbaserede produktion fra ca. 50 procent i 2015 til 24 procent i 2016. Kuldioxidudledningerne blev samtidig reduceret fra 83,8 millioner tons til 23,7 millioner tons.

Læs Vattenfalls års- og CSR-rapport her 

Se også