STORT NEGATIVT RESULTAT OG ØGEDE UDLEDNINGER I 2015

årsberetning Når regnskabet for 2015 nu afsluttes, kan Vattenfall se tilbage på et år, som sluttede med et minus på næsten 20 mia. svenske kroner. 

For tredje år i træk har Vattenfall røde tal på bundlinjen. 2015 sluttede med et negativt resultat på 19,8 mia. svenske kroner.

"Den store udfordring i 2015 har fortsat været den indvirkning, som de nuværende meget lave elpriser har på Vattenfalls rentabilitet og vurderingen af vores aktiver. I kombination med nye myndighedskrav førte dette desværre til yderligere nedskrivninger af først og fremmest værdien af den svenske kernekraft og den tyske brunkulsvirksomhed i løbet af sommeren," siger administrerende direktør Magnus Hall.

"Ganske godt"
Hvis man kigger på den underliggende virksomhed og ser bort fra nedskrivninger og hensættelser – så er Vattenfalls virksomhed stadig rentabel. Det underliggende driftsresultat for hele året sluttede på 20,5 mia. svenske kroner.

"Set ud fra et driftsmæssigt synspunkt var 2015 et ganske godt år, fremfor alt i betragtning af de pressede energipriser vi har haft i Norden. Netop derfor skal vi alligevel være stolte og glæde os over, at vi rent faktisk er lykkedes med at tilpasse den driftsmæssige del og sænke omkostningerne, finde nye forretningsmodeller, og at vi på den måde har formået at gøre betydelige fremskridt i den løbende forandringsproces. Men det er klart, at det jo naturligvis overskygges af, at vi i de nordiske lande ikke sikrer elprisen fuldt ud, og at vi har haft store nedskrivninger," forklarer CFO Ingrid Bonde.

Intet udbytte
Det negative resultat indebærer ifølge forslaget fra Vattenfalls bestyrelse, at ejeren - den svenske stat - ikke får noget udbytte fra Vattenfall for 2015.

"Hvis vores resultat er positivt, udbetales der som udgangspunkt udbytte til vores ejer. Vi udbetaler gerne udbytte, men det er en forudsætning, at vi er rentable, og det er vi ganske enkelt ikke i øjeblikket," oplyser Magnus Hall.

I sidste ende er det ejeren, som bestemmer, om der skal udbetales udbytte eller ej.

Igangværende proces
Vattenfalls CO2-udledninger voksede i 2015. Foreløbige tal viser, at CO2-udledningerne steg til 83,5 mio. ton sammenlignet med 82,3 mio. ton i 2014.

Årsagen er, at det tyske stenkulsfyrede kraftværk Moorburg i Hamborg blev taget i drift i løbet af året.

Processen med at sælge den tyske brunkulsvirksomhed, som vurderes at ville reducere Vattenfalls CO2-udledninger med ca. 60 mio. ton, skrider frem.

"Som vi tidligere har kommunikeret ud, regner vi med at kunne fremlægge et forslag for ejeren i løbet af første halvår 2016," siger Magnus Hall.

Nye forretningsmuligheder
I 2015 fortsatte arbejdet med at gennemgå investeringer og reducere omkostningerne, som nu er blevet nedbragt med næsten 30 procent i forhold til 2010. Samtidig fortsatte omstillingen hen imod en mere bæredygtig produktion og et større antal kunder inden for både el og varme.

"Den igangværende forandring af energisystemet er dramatisk, men også meget spændende og åbner helt nye forretningsmuligheder for Vattenfall. Jeg er sikker på, at vores strategi kombineret med de tilpasningsforanstaltninger, vi træffer, vil betyde, at vi er godt forberedte på at sikre vores position som en pålidelig partner for vores kunder og samfundet," siger Magnus Hall.

Fodnote: Anvendt euro-kurs: 9,1895.
20 mia. svenske kroner = 2,17 mia. euro (helt nøjagtigt 2 176 396 974 euro)
19,8 mia. svenske kroner = 2,15 mia. euro (helt nøjagtigt 2 154 633 005 euro)
20,5 mia. svenske kroner = 2,23 mia. euro (helt nøjagtigt 2 230 806 899 euro)

Alt om Vattenfalls årsberetning inkl. rapport, præsentation, webcast (engelsk)
Artikel om Vattenfalls seks nye bæredygtighedsrelaterede strategiske mål

VIDEO - MAGNUS HALL OG INGRID BONDE
Se videoen, hvor Magnus Hall og Ingrid Bonde taler om Q4-resultaterne, opsummerer året og deres forventninger til 2016 (engelsk)

Se også