STORBRITANNIEN VIL LUKKE ALLE KULFYREDE KRAFTVÆRKER OG SKIFTE TIL GAS OG KERNEKRAFT

Storbritannien Storbritannien vil lukke alle kulkraftværker inden 2025. Den manglende kapacitet vil hovedsageligt blive dækket af nye gasfyrede anlæg og kernekraftværker. Regeringen forpligter sig også til at støtte havbaseret vindenergi, hvis omkostningerne fortsætter med at falde.

D

Den britiske energiminister Amber Rudd skitserede i onsdags (den 18. november) den nye kurs for Storbritanniens energipolitik.
"Vihar i øjeblikket et elsystem, hvor der ikke kan bygges nogen former for elproduktion, ikke engang gasfyrede kraftværker, uden regeringsindgreb. Og vi har en bestand af aldrende, ofte upålidelige anlæg," siger Amber Rudd og fortsætter: "Uhyggeligt nok er det ikke lykkedes os, ikke engang med den store vækst inden for vedvarende energi, at reducere vores afhængighed af kul – det mest forurenende fossile brændsel. Faktisk stammer en højere andel af vores elektricitet fra kul i 2014 end i 1999."

Kul udfases frem mod 2025
Energiministeren lovede at lukke alle kulfyrede anlæg inden 2025.
"Et af de største og mest omkostningseffektive bidrag, vi kan gøre brug af for at reducere udledningerne inden for elektricitet, er at erstatte de kulfyrede kraftværker med gas. Det glæder mig at kunne meddele, at vi til foråret nedsætter et udvalg, der skal se på, hvornår alle konventionelt kulfyrede kraftværker kan lukkes ned. Udvalget skal fremsætte forslag om at lukke ned for kul inden 2025 – og begrænse brugen fra og med 2023. Hvis vi tager dette skridt, vil vi være et af de første udviklede lande, der gør alvor af et tilsagn om at fjerne kul fra systemet."

"Sikker og pålidelig"
Amber Rudd forklarer også, at kernekraft vil få en central rolle i Storbritanniens energimæssige fremtid.
"Modstanderne af kernekraft har misforstået teknologien. Den er sikker og pålidelig. Som med andre teknologier med lav CO2-udledning er udfordringen ved kernekraft også at kunne levere den til en lav pris. Grøn energi skal være billig energi."

Lavere omkostninger
Amber Rudd fortsatte med at give tilsagn om regeringsstøtte til havbaseret vindenergi, på betingelse af at den falder i pris:
"Vi bør også støtte væksten i vores havbaserede vindindustri, som er blandt verdens førende. Hvis regeringens betingelser vedrørende omkostningsreduktioner opfyldes, vil vi stille finansiering til rådighed for tre auktioner i denne parlamentssamling. Vi sigter efter at afholde den første af disse auktioner ultimo 2016. Med de nuværende planer forventer vi at have 10 GW havbaseret vindenergi installeret inden 2020."

Kapaciteten fordobles
Jason Ormiston, Manager PRA & Stakeholder Relations hos Vattenfall i Storbritannien, siger:
"I energisektoren har man i længere tid set frem til energi- og klimaministerens tale om en ændring af politikken. Amber Rudd fremlagde en strategi, hvor formålet er at levere energi, der er pålidelig, har en lav CO2-udledning og er til at betale for de britiske forbrugere. Hendes erklæring om lukning af alle konventionelt kulfyrede anlæg inden 2025 fangede opmærksomheden hos både medierne og de grønne grupperinger. Omkring 30 % af elforsyningen stammer i øjeblikket fra kul, men man forventer at håndtere forsyningssikkerheden ved at fremme investeringer i nye gasfyrede anlæg og i kernekraft. Der var også noget til sektoren for vedvarende energi, idet Amber Rudd lagde stor vægt på en fordobling af kapaciteten inden for havbaseret vindenergi til 20 GW frem mod 2030, under forudsætning af at sektoren fastholder kursen med omkostningsreduktioner."

Han tilføjer:
"Det vil også være værd at holde øje med finansministerens kommende efterårsudspil om de strategiske tanker for energi og mulige signaler om budgetter med støtte til sektoren. Det vil desuden også være værd at holde øje med en rapport fra regeringens uafhængige klimaforandringsrådgiver om de fremtidige udledningsmål, hvilket alt sammen vil blive fremlagt inden klimatopmødet i Paris."

Pressemeddelelse fra det britiske Energi- og Klimaministerium (på engelsk)
BBC: Storbritanniens kulkraftværker skal udfases inden for 10 år (på engelsk)

Se også