STOR SATSNING PÅ UDVIKLING AF CO2-FRIT STÅL

Sverige Vattenfall og stålindustrien i stort forskningsprojekt om udvikling af fossilfri stålproduktion.

Den svenske Energistyrelse satser 56 millioner på et 4-årigt forskningsprojekt i samarbejde med Vattenfall, stålkoncernen SSAB og mineselskabet LKAB. Den samlede pulje er på 102 millioner svenske kroner. Målsætningen er at eliminere udledning af CO2 i den svenske jern- og stålindustri ved at skifte kul og koks ud med brint.

 "Beskeden er meget positiv. Det er et vigtigt bidrag til vores fælles udfordring om at finde en langsigtet løsning på CO2-problematikken, hvor Vattenfall vil bidrage med elektrificering og produktion af bæredygtig brint. Vi har her en unik mulighed for at være banebrydende og bidrage til et fossilfrit Sverige," siger Magnus Hall, Vattenfalls administrerende direktør og CEO.

Den svenske Energistyrelse har i forvejen støttet initiativet med 7,7 millioner svenske kroner til et pilotprojekt. Efter Energistyrelsens beslutning om at bidrage med yderligere finansiering til initiativet kan flere forskellige forskningsprojekter nu igangsættes.

Den eneste udledning er vand
Forskningsprojektet kommer til at undersøge flere trin i processen, og for Vattenfalls vedkommende handler det om at udarbejde løsninger til elektrificering af industrien, bæredygtig elforsyning til brintproduktion samt lagring af brint.

"Vattenfall ser både forretningsmuligheder og klimafordele i initiativet, idet vi kan bidrage med sikker, bæredygtig og konkurrencedygtig brint. Ved at erstatte kul med brint får vi i princippet en helt CO2-fri stålproduktion, hvor udledningerne i stedet består af vand. Hvis det lykkes for os, kan vi fjerne omkring 10 procent af de samlede svenske CO2-udledninger," siger Mikael Nordlander, Vattenfalls R&D Portfolio Manager.

Vattenfall skal først og fremmest løse to opgaver i den nye produktionsproces; at levere brint i stor skala på forretningsmæssige vilkår og integrere den strømkrævende proces i elsystemet som helhed. Derudover skal Vattenfall finde frem til, hvordan et brintlager kan anvendes til at håndtere vedvarende produktion, fra blandt andet vindenergi, når der er overkapacitet.

 "I den forbindelse er der store muligheder ved at anvende brint som regulerende funktion i elsystemet, det vil sige helt enkelt at tage hånd om op- og nedgang i elproduktionen," tilføjer Mikael Nordlander.

Ny proces i 2030'erne
I foråret 2016 lancerede SSAB, LKAB og Vattenfall et initiativ til løsning af CO2-problematikken i den svenske stålindustri. Initiativet er opdelt i tre faser. Et pilotprojekt, der kører frem til udgangen af 2017. Derefter følger uddybende forskning og forsøg i et pilotanlæg frem til 2024. Afslutningsvist er det planen at gennemføre forsøg i et demonstrationsanlæg i fuld skala frem mod 2035. Det kommer til at tage 20 til 30 år, inden teknikken kan indføres i industriel produktion i stor skala.

Se også