SÅDAN NEDBRINGES INDUSTRIENS UDLEDNINGER

SVERIGE Hvis industrien i højere grad gør brug af elektricitet, kan det resultere i CO2-frit stål, grøn beton og fremgang for produktionen af ikke-fossilt diesel. De svenske basisindustrier får nu hjælp fra Vattenfall til at gøre det til virkelighed.

Det begyndte alt sammen med en metode til at fremstille “grønt” stål. I april 2016 præsenterede -Vattenfall, stålproducenten SSAB og mineralkoncernen LKAB et projekt, hvor formålet er at erstatte kul og fossil gas med brint i de forskellige stadier af stålfremstilling. SSAB er en af de virksomheder i branchen, der udleder mindst CO2, men den er stadigvæk Sveriges største enkeltstående kilde til CO2-udledninger. Men når man bruger brint i processen i stedet for kul, dannes der vanddamp i stedet for CO2, og brint kan produceres af vand ved hjælp af elektricitet. På den måde kan SSAB blive verdens første producent af CO2-frit stål.

Stål er kun begyndelsen, for andre brancher såsom cement og raffinaderier kan også reducere deres klimapåvirkning ved hjælp af elektrificerede processer.

I Vattenfalls R&D-afdeling står Mikael Nordlander i spidsen for porteføljen Future of the Energy System. Han forklarer udviklingen:
“Vi startede simpelthen med at gennemgå Miljøstyrelsens database over den svenske industrisektors CO2-udledninger. Derefter begyndte vi at tænke over, hvordan vi kunne hjælpe de mest forurenende sektorer med at erstatte fossile brændsler og råmaterialer med elektricitet, og vi fandt ud af, at vi havde en masse gode idéer.”

Stål og cement er verdens mest CO2-forurenende industrier. Hvad raffinaderierne angår, ønsker Vattenfall at bidrage til at øge deres produktion af ikke-fossilt diesel.

“Disse virksomheder ved alt om deres tekniske processer, og fordi vi har hele værdikæden, lige fra elproduktion til distribution og elmarkedet, er vi eksperter i energisystemet. Vi har også mange specialister, der kan sætte sig ind i de pågældende industriprocesser. Det er forskellen på os og rene detailforhandlere af el,” siger Mikael Nordlander.

Der er mange grunde til, at det vil være en god ide for industrivirksomhederne at omlægge til klimaneutral el. En af dem er den voksende kundeefterspørgsel efter klimaneutrale produkter. En anden grund er bevidstheden om, at det bliver dyrere i fremtiden at udlede CO2. I dag får industrivirksomhederne de fleste af udledningskvoterne gratis.

Nøglen til den potentielt enorme miljøfordel er Sveriges næsten fuldt ud fossilfrie elproduktion og de lave elpriser.

“Øget brug af el vil ikke være lige så fordelagtigt i alle lande. I Kina ville der næsten ikke være nogen miljømæssige fordele overhovedet, fordi det meste af landets el produceres på kulfyrede kraftværker. Og det ville ikke være lige så konkurrencedygtigt på det europæiske kontinent, for der er el dyrere.”

Men i Sverige ville CO2-udledningerne kunne falde med 15 millioner tons om året. I princippet kunne klimamålet for 2030 nås bare ved at omlægge stål-, beton- og biodieselsektorerne, og det nuværende overskud af el ville samtidig blive reduceret. Derudover ville brintproduktion kunne bruges til at afbalancere udbud og efterspørgsel i elsystemet.

Det vides ikke i øjeblikket, hvor meget det ville koste at producere stål, beton og biodiesel ved hjælp af el, så det er en faktor, der skal undersøges.

“Vi får se, om grønt stål og cement vil blive økonomisk rentabelt. Men hvis vi kan sælge økomælk, hvorfor så ikke økostål og økobeton? I sidste ende handler det hele om, hvad samfundet ønsker!” siger Mikael Nordlander.

Mikael Nordlander, R&D portfolio manager

Se også