PREEM OG VATTENFALL I SAMARBEJDE OM BIODRIVMIDLER

Klimasmart Vattenfall vil bidrage med klimasmart brint til samarbejdet med henblik på produktion af biodrivmidler i stor skala.

Preem og Vattenfall har underskrevet en hensigtserklæring om at undersøge mulighederne for at anvende klimasmart brint i forbindelse med fremstillingen af biodrivmidler i stor skala til det svenske marked.  Råvarerne til produktionen er restprodukter fra skovindustrien samt brint. Målet er at mangedoble Preems produktion af biodiesel og andre fossilfrie biodrivmidler til 3 mio. kubikmeter pr. år frem mod 2030.

Vattenfall, som bestræber sig på at muliggøre klimasmarte løsninger, kan bidrage med klimasmart brint til produktionen. Brinten skal fremstilles ved hjælp af såkaldt elektrolyse. Det vil sige, at man leder strøm gennem vand og på den måde spalter vandmolekylerne i brint og ilt.

"Vi tager et vigtigt skridt her, og jeg ser meget positivt på de muligheder, som dette samarbejde giver. Jeg ser både forretningsmuligheder og klimafordele i samarbejdet, hvor Vattenfall kan bidrage med klimasmart og konkurrencedygtig brint," siger Magnus Hall, administrerende direktør og CEO i Vattenfall.

Restprodukter fra papirmasseindustrien
Preem, der er Sveriges største virksomhed inden for drivmidler, producerer allerede i dag biodrivmidler af fyrretræsolie – et restprodukt fra skovindustrien. Fremover vil man også fremstille vedvarende drivmidler af savsmuld og restprodukter fra skovdrift samt lignin fra papirmasseindustrien.

"Det er nødvendigt at anvende mange forskellige typer råvarer og producere flere forskellige typer brændstoffer for at kunne erstatte fossile drivmidler med vedvarende. Der er også brug for mange forskellige løsninger. Preems bidrag er at fremstille så grønne og effektive brændstoffer som muligt. Samarbejdet er også et skridt på vejen i vores vision om at være førende i forbindelse med omstillingen til et bæredygtigt samfund," siger Petter Holland, administrerende direktør og CEO i Preem.

Hvis Preem når målsætningen om at producere tre mio. kubikmeter vedvarende drivmidler årligt frem mod 2030, vil det svare til mere end halvdelen af den svenske regerings klimamål for den svenske transportsektor. Brint er en afgørende del af processen med at omdanne vedvarende råvarer til biodrivmidler. Preem og Vattenfall vil nu nedsætte en arbejdsgruppe, og pilotprojektet finansieres af begge parter.

Læs mere om, hvordan Vattenfall kan hjælpe industrien med at nedbringe sin CO2-udledning:
Sådan nedbringes industriens udledningar

Se også