PÅ GRØN KURS

TYSKLAND Det tyske forsyningsselskab Stadtwerke München investerer i vedvarende energi uden for Bayern og blandt andet også i Vattenfall-projekter. Hvem er de, og hvorfor gør de det?

Sverige, Kroatien, Spanien og Polen er nogle af de europæiske lande, hvor det tyske kommunale forsyningsselskab Stadtwerke München (SWM) investerer i vedvarende teknologier. SWM har som mål om cirka ti år at kunne producere nok vedvarende el til at kunne imødekomme efterspørgslen fra Münchens indbyggere.

De tyske Stadtwerke-selskaber har en lang og glorværdig forhistorie og kan dateres helt tilbage til det 19. århundrede. Det er lokale forsyningsselskaber, der leverer serviceydelser som for eksempel vand, el, gas og basisinfrastruktur, herunder veje, forsyningsnet og kloaksystemer. Der er omkring 900 Stadtwerke i Tyskland, der er involveret i energi, og hovedparten af dem spiller en vigtig rolle i den tyske energiomlægning.

Adskillige Stadtwerke har forpligtet sig til i nær fremtid at gå over til udelukkende at benytte sig af vedvarende energi. SWM er et af disse selskaber, og deres kampagne for udvidelse af brugen af vedvarende energi, der blev skudt i gang i 2008, har som mål at producere tilstrækkelig el fra vedvarende energikilder i 2025 til at kunne dække hele byens fremtidige elforbrug på 7,5 TWh. SWM har et budget på 67 milliarder kroner til at sikre, at visionen bliver til virkelighed. SWM’s CEO Florian Bieberbach forklarer, at når de allerede indledte projekter er gennemført, vil SWM have en produktionskapacitet på cirka 3,5 TWh vedvarende elektricitet fra egne anlæg. ”Flere projekter med stort potentiale er i støbeskeen. Vi har allerede investeret i alt omkring 18,6 milliarder kroner i vedvarende energiprojekter.” SMW ejer eksempelvis en minoritetsaktiepost på 49 procent i DanTysk og Sandbank, Vattenfalls vindmølleparker i Nordsøen.

Stadwerke München gør brug af en blanding af vedvarende energi for at nå deres ambitiøse mål, inklusive offshore vind som f.eks. Gwynt y Môr ud for Nordwales’ kyst. (Foto: SWM)

PÅ VEJ MOD EN NY ENERGIVERDEN
Florian Bieberbach forklarer, hvorfor hans virksomhed valgte at samarbejde med Vattenfall: ”SWM samarbejder ofte med partnere om tværregionale projekter. Det giver enorme fordele for os som kommunalt selskab, specielt i forbindelse med havbaseret energi. Vi kan gennemføre stordriftsprojekter med et solidt økonomisk grundlag takket være samarbejdet med partnere med en god kreditværdighed, og dermed reducerer vi den potentielle økonomiske risiko for SWM. Vi får også fordel af den eksisterende ekspertise hos partnere, der er ansvarlige for opførelse og drift af anlæggene. Det betyder, at SWM ikke behøver afsætte et stort antal medarbejdere til hvert enkelt projekt.”

Vattenfall er kendt for en del andet end sine ambitioner inden for vedvarende energi, så hvordan passer det sammen med jeres grønne profil? ”Vi er begge energiselskaber, der er på vej væk fra den gamle energiverden, hvor konventionelle kraftværker udgjorde forsyningsgrundlaget. Nu gør vi begge brug af mulighederne i den nye verden, og vi arbejder tæt sammen om omorganiseringen af vores energiforsyning. Det er indlysende, at det ikke kommer til at ske fra den ene dag til den anden, og vi vil også fortsat have brug for konventionelle kraftværker for at kunne opretholde forsyningssikkerheden i overgangsperioden.”

VARME OG GAS
SWM ejer og driver i øjeblikket anlæg, der er baseret på fossile brænds­ler, i form af naturgasfyrede kraftvarmeværker i München. Ifølge Florian Bieberbach er virksomhedens mål i 2040 udelukkende at producere fjernvarme fra vedvarende energikilder. SWM fokuserer på at idriftsætte geotermiske anlæg til dette formål.

SWM sælger også naturgas til både private kunder og erhverv. Virksomheden var en af grundlæggerne bag Bayerngas Norge, der ejer cirka 50 licenser til at drive og eksportere naturgas. Bayerngas Norge deltager i seks felter med naturgasproduktion i Norge og Storbritannien.

”EN GIGANTISK SØ”
Hvorfor investerer en virksomhed, der udelukkende beskæftiger sig med at levere energi og varme til private hjem samt levering af offentlige serviceydelser til indbyggerne i München, så milliarder af euro i vedvarende energi uden for Bayern - endda uden for Tysklands grænser? ”Vi prioriterer helt klart projekter i området omkring München. Men vi er ikke i stand til at producere tilstrækkelig vedvarende energi til at forsyne en by med over en million indbyggere. Det er grunden til, at virksomheden har aktiviteter i andre dele af Tyskland og Europa”, forklarer Florian Bieberbach. ”Det europæiske el-forsyningsnet kan sammenlignes med en gigantisk sø. Hver eneste kWh, der produceres på vedvarende energikilder, gør søen renere. Det giver derfor et værdifuldt bidrag at eje anlæg til vedvarende energi uden for München. Anlæggets lavere miljøpåvirkning gavner også indbyggerne i München.”

DEN SENESTE UDVIKLING
I foråret 2015 færdiggør SWM opførelsen af den første landbaserede vindmøllepark på Vattenfalls hjemmemarked. Vindmølleparken Sidensjö, der ligger tæt på Örnsköldsvik, kommer til at bestå af 48 vindmøller på 3 MW, hvilket gør den til en af de største landbaserede vindmølleparker i Sverige. SWM fokuserer dog ikke udelukkende på aktiver inden for vindkraft i forbindelse med deres kampagne for vedvarende energi.

”Vi har fra begyndelsen udelukkende fokuseret på omkostningseffektive projekter, som er selvbærende. Foruden vandkraft, geotermi, sol og biomasse spiller vindenergi en stadigt større rolle i vores strategi. Det er den mest effektive af de forskellige former for vedvarende energi,” siger Florian Bieberbach. ”Men mange vedvarende teknologier, eksempelvis havbaseret vindenergi, er stadig ikke så gamle, og vi er først ved at lære dem at kende,” konkluderer Florian Bieberbach.

Se også