OPFØRELSEN AF ET MERE KLIMAINTELLIGENT KRAFTVARMEVÆRK ER SKUDT I GANG I BERLIN

Tyskland 325 millioner euro stor investering i højeffektivt kraftvarmeværk i det østlige Berlin

Når det naturgasfyrede kraftvarmeværk i Berlin-distriktet Marzahn står færdigt i 2020, vil det have kapacitet til at forsyne omkring 150.000 husstande i Berlin med el og fjernvarme. Med en brændselsudnyttelse på over 90 % vil anlægget blive et af de mest effektive varmeværker i Europa.

Vattenfalls Country Manager for Tyskland, Tuomo Hatakka, Petra Pau, vicepræsident for den tyske Bundestag, samt Stefan Halberstadt, CFO for hovedentreprenøren Siemens Power and Gas Solutions, igangsatte opførelsen af kraftvarmeværket i Østberlin.

Berlin fokuserer på brændsler med lav CO2-udledning
I maj i år lukkede Vattenfall det brunkulsfyrede kraftvarmeværk i Berlin-Klingenberg, tre år før det oprindeligt var planlagt. Resultatet er, at Berlin nu er den første forbundsstat i Tyskland, der har udfaset brugen af brunkul. I stedet fokuserer byen på energikilder med lav CO2-udledning – for eksempel naturgas - på alle nye byggeprojekter.

Inde i grundstenen blev der lagt et budskab til fremtidige arkæologer.

Officiel ceremoni
Onsdag den 11. oktober blev byggeriet officielt igangsat med en ceremoni, hvor grundstenen blev lagt. Det foregik med deltagelse af Tuomo Hatakka, Vattenfalls Country Manager for Tyskland, Petra Pau, vicepræsidenten for den tyske Bundestag, samt Stefan Halberstadt, CFO for hovedentreprenøren Siemens Power and Gas Solutions.

"Det nye kraftvarmeværk i Marzahn er en af de vigtigste hjørnesten i opfyldelsen af vores klimabeskyttelsesaftale med forbundsstaten Berlin, der blev underskrevet i 2009. Med opførelsen af et topmoderne gas- og dampturbinekraftvarmeværk støtter vi forbundsstaten Berlin i bestræbelserne på at blive pioner inden for klimabeskyttelse og energieffektivitet," siger Tuomo Hatakka.

En Siemens-turbine af den type, der vil blive anvendt i Marzahn-kraftvarmeværket.

En vigtig brik i puslespillet
Sammen med det ligeledes gasfyrede anlæg i Berlin-Klingenberg vil Marzahn-kraftvarmeværket danne rygraden i fjernvarmeforsyningen i den østlige del af Berlin, der har i alt 675.000 husstande.

Se også