OMKOSTNINGERNE ER DET AFGØRENDE FOR UDVIDELSE AF SKOTSK VINDMØLLEPARK

STORBRITANNIEN Vattenfall foreslår en udvidelse af vindmølleparken Clashindarroch med 16 vindmøller.

Det er kun 18 måneder siden, den 18 vindmøller store vindmøllepark Clashindarroch i det nordøstlige Skotland blev indviet. Nu offentliggør Vattenfall planer om yderligere 16 vindmøller ved siden af vindmølleparken i Aberdeenshire.

"Forest Enterprise Scotland (FES) har i mange år været interesseret i at udvikle vindenergipotentialet i deres vindmøllepark Clashindarroch. Takket være et virkelig stærkt forhold til FES mener vi nu, at det er umagen værd at undersøge muligheden for at lægge endnu 16 vindmøller til de eksisterende 18", siger Andrew Bennett, Vattenfalls Project Manager.

Fond støtter lokalsamfundet
Lokalsamfundet har allerede oplevet fordelene ved Clashindarroch via en 185.000 GBP stor årlig fond, der løber i hele vindmølleparkens levetid. Yderligere 16 vindmøller vil betyde et større tilskud via en lokalsamfundsfond, men der bliver også mulighed for, at de lokale kan investere i og eje en del af det nye projekt.

"Det er meget vigtigt, at vi fastholder det gode forhold til lokalsamfundet, vi har opbygget. Det er opnået via tidlige og åbne drøftelser og ved at lytte til, hvad de lokale samt organisationer og virksomheder havde at sige om, hvordan vindmølleparkens potentiale kunne udnyttes bedst muligt. Og selvfølgelig hvordan lokalsamfundet kan få fordel af at have en vindmøllepark i området", forklarer Andy Bennett.

Konkurrencedygtige priser
Guy Mortimer, UK Development Director for landbaseret vindenergi, er klar i mælet med hensyn til de muligheder, der ville følge med Clashindarroch II:

"Den lave såkaldte levelised energy cost*, vi forventer på det her projekt, ville gøre området toptunet til et nyt system, der kræver produktion af vindenergi til en lav pris. Det er endnu tidligt i processen for Clashindarroch II, og vi mangler stadig at få en tilladelse fra den skotske regering, men hvis vi får det, så tror vi, at Clashindarroch II vil blive blandt de mest konkurrencedygtige vindmølleparker i Vattenfalls portefølje i Storbritannien", siger han.

Primo 2017 indledte den skotske regering en høring om en ny energistrategi for Skotland. Kernen i det er et mål om, at halvdelen af al den energi, Skotland forbruger, skal stamme fra vedvarende energikilder inden 2030. I 2014 lå niveauet omkring 15 procent.

"Behovet for mere klimasmarte investeringer, der kan få Skotland godt på vej frem mod varme- og transportløsninger med lav CO2-udledning, betyder, at der er brug for mere vindenergi. Det stemmer naturligvis godt overens med Vattenfalls egne bestræbelser for at opnå CO2-neutralitet inden 2050. Jeg håber, at vores ansøgning om godkendelse går igennem, så vi kan øge Vattenfalls kapacitet i Storbritannien yderligere", siger Perter Tornberg, Head of Development i BA Wind.

*Leverised energy cost er en økonomisk vurdering af den gennemsnitlige samlede omkostning i forbindelse med at bygge og drive et energiproducerende aktiv over dets levetid divideret med aktivets samlede energiproduktion over levetiden.

Læs mere om Clashindarroch II her

Følg udviklingen på #ClashII ved at følge @VattenfallUK på Twitter.

Se også