OFFSHORE-ARBEJDET PÅ SKOTSK VINDENERGICENTER ER GÅET I GANG

Storbritannien Så er offshore-arbejdet gået i gang i Aberdeen Bay som forberedelse til den fulde opførelse af European Offshore Wind Deployment Centre, der har fået en masse opmærksomhed på grund af modstanden fra den amerikanske milliardær og præsidentkandidat Donald Trump.

Den geotekniske siteundersøgelse bliver gennemført på hver enkelt af de 11 vindmøllelokationer i det europæiske udviklingscenter for havbaseret vindenergi (EOWDC; European Offshore Wind Deployment Centre). Formålet er at vurdere havbunden i forhold til den endelige konstruktion og mikroplaceringen af vindmøllernes fundamenter.

Den fulde opførelse på havet påbegyndes efter planen ultimo 2017 eller primo 2018 efter en investeringsbeslutning senere i år.

Innovativt center
EOWDC-anlægget, der får en installeret effekt på op mod 100 MW, er et joint venture mellem Vattenfall og AREG (Aberdeen Renewable Energy Group).

Andy Paine, Head of UK Offshore Wind Development i Vattenfall, siger:

"Pioneranlægget EOWDC vil bidrage til at gøre det nordøstlige Skotland til et globalt centrum for innovation for den havbaserede vindindustri. Det er gennem tests og demonstration af næste generation-produkter og -serviceydelser, at havbaseret vind vil blive en lavomkostningssektor."

"Det indledende arbejde, der nu er ved at blive udført, bidrager til at holde tidsplanen for projektet på rette spor forud for en investeringsbeslutning senere i år og frem mod første strømleverance i 2018. Samarbejdspartnerne arbejder i øjeblikket på grundlag af fuld finansiering af projektet, der kommer til at koste 230 millioner britiske pund, og de glæder sig til at se projektet blive til virkelighed."

Borefartøj
Det er den geotekniske og geofysiske undersøgelsesspecialist Fugro, der udfører siteundersøgelsen. Virksomheden sender et af sine dynamisk placerede geotekniske borefartøjer, Bucentaur, til EOWDC-siten ca. 2-5 km ud for Aberdeens kyst. Arbejdet skal suppleres med geofysiske undersøgelser senere i år.

Ødelagt udsigt
Donald Trump modsatte sig planerne for EOWDC og påstod, at havmølleparken ville ødelægge udsigten fra hans luksusudviklingsprojekt ved Menie State, der ligger mindre end 3,5 km fra den nærmeste foreslåede vindmølle.

I december 2015 afviste den britiske højesteret Donald Trumps appelsag, hvor han påstod, at accepten af EOWDC var ulovlig.

Se også