NY SOLENERGILØSNING TIL BERLINS MANGE LEJERE

Tyskland Vattenfall Haus-Strom-koncept har udviklet sig fra en mikrokraftvarme-løsning til levering af solenergi direkte til lejerne i boligblokke.

Miljøbevidste lejere i Berlins mange boligblokke får nu tilbudt at få leveret el fra solenergi fra deres egne tage direkte til stikket i væggen. Vattenfall har igangsat et pilotprojekt, det såkaldte Haus-Strom, der er baseret på solenergi. Det indebærer, at Vattenfall gratis installerer solcellepaneler på taget af boligblokke og tilbyder at levere den producerede elektricitet direkte til lejerne i bygningen uden at benytte det offentlige forsyningsnet. Og da omkring 85 % af Berlins indbyggere bor i lejelejligheder, er det en fantastisk mulighed for både den almindelige borger og ejerne af udlejningsejendomme til at bidrage til den tyske energiomlægning og et bedre miljø.

I midten af august i år gik Vattenfall i gang med at installere de første af omkring 600 kvadratmeter solcellepaneler med en årlig kapacitet til at yde 90.000 kWh. De bliver installeret på tre boligblokke, der er ejet af en pensionsfond, i Halensee-kvarteret i Berlin.

Monteringen af de 600 kvadratmeter med solpaneler er næsten færdig

En personlig andel i energiomlægningen
"Mange af de store boligblokke er ejet af virksomheder, der nok vil synes, af det er en god idé at kunne tilbyde lejerne en næsten personlig andel i den tyske energiomlægning. Det kan måske godt lade sig gøre at finde et billigere tilbud på "grå" elektricitet et eller andet sted på markedet, men hvis prisen er rimelig, er mange tyskere villige til at skifte til et vedvarende elektricitetsprodukt – specielt når de får elektriciteten direkte fra taget i den bygning, hvor de bor", forklarer Project Manager Susanne Manger fra produktudviklingsafdelingen i Vattenfalls BA Heat.

Systemet er ganske enkelt. Vattenfall installerer solcellepaneler på taget samt en ny måler til bygningstilslutningen, vedligeholder anlægget i hele den aftalte periode, håndterer elregningerne og fjerner anlægget bagefter uden forpligtelser for bygningens ejer. Når solen skinner, bliver den solproducerede elektricitet sendt direkte til lejernes vægstik uden at gå igennem det offentlige forsyningsnet. Og hvis der er behov for mere el, end anlægget på taget kan levere, hentes den fra de omkring 120 mikrokraftvarmeværker, Vattenfall driver i forskellige boligbyggerier.  Lejerne betaler den samme faste pris, uanset om elektriciteten kommer fra kraftvarmeværkerne eller fra solcelleanlægget på taget. Hvis solcellerne på taget producerer mere elektricitet, end der er behov for, bliver den overskydende del solgt til det offentlige forsyningsnet.

Det krævede en stor kran at løfte solpanelerne op på taget

Uafhængighed i valget af energikilde
"Det har været et ønske fra den tyske regering, at de mange lejere i bl.a. Berlin og Hamborg skulle kunne deltage i og identificere sig med energiomlægningen. Det er derfor, regeringen har slækket på de regler, skatter og afgifter, der regulerer forbruget af egenproduceret elektricitet. Derudover ser der ud til at være en generel tendens i retning af lokal vedvarende energi og et ønske om at være uafhængig i valget af energikilde", siger Hanno Balzer, der er chef for Vattenfall Energy Solutions. Han er ansvarlig for aftalerne med bygningsejerne og lejerne, og han var den, der oprindeligt tog initiativ til det nye koncept.

"En undersøgelse fra det tyske forbundsministerium for økonomi og energi har vist, at omkring 3,8 mio. tyske husstande potentielt kan blive forsynet med lokalt produceret elektricitet, så vi håber, at mange bygningsejere og lejere vil tage imod tilbuddet om at omdanne deres tage til grønne kraftværker i samarbejde med os", konkluderer Susanne Manger.

Se også