NORDISK PREMIERE PÅ ELBUS MED TRÅDLØS HURTIGOPLADNING

Sverige I dag kører Nordens første elbuslinje med trådløs holdepladsopladning for første gang. Elhybridbussen skal køre i den almindelige rutetrafik i Södertälje og hurtigoplades usynligt ved Vattenfalls ladestation.

Miljøminister Karolina Skog og Vattenfalls CEO Magnus Hall indviede buslinjen, hvor Vattenfall står for installation og drift af ladestationen, som forsyner elhybridbussen med hundrede procent el fra vindenergi.

Trådløs holdepladsopladning indebærer, at bussen parkerer over et ladesegment, der er skjult i vejbanen, og hvor opladningen sker automatisk ved hjælp af induktiv teknik. Samme princip anvendes i eksempelvis induktionskomfurer og eltandbørster. Syv minutters opladning er tilstrækkeligt til, at elhybridbussen kan køre hele buslinjens strækning på ti kilometer.

Efter indvielsen den 7. december starter der en etårig driftsopfølgningsperiode i et forsknings- og udviklingsprojekt, som er et samarbejde mellem busproducenten Scania, Vattenfall, det kollektive trafikselskab SL, Kungliga Tekniska Högskolan og Södertälje kommune. Projektet støttes økonomisk af den svenske Energimyndigheten.

"Samarbejdet er et konkret eksempel på en virkeliggørelse af Vattenfalls strategi. Yderligere elektrificering af transportsektoren er et af de vigtigste bidrag til et klimaneutralt Sverige. For hundrede år siden elektrificerede Vattenfall Sverige og jernbanerne, og nu elektrificerer vi vejtransporten," siger Magnus Hall, administrerende direktør og CEO i Vattenfall.

Det er første gang i Norden, at en elhybridbus i almindelig rutetrafik forsynes med trådløs holdepladsopladning. Ladestationen ligger ved endeholdepladsen for linje 755 i Södertälje ved siden af forskningscentret Tom Tits Experiment.

Reduceret CO2-udledning
"Vattenfall støtter målsætningen om at reducere CO2-udledninger fra transportsektoren, og en del af Vattenfalls fremtid er at tilbyde kundetilpassede opladningsløsninger til elbusser," siger Magnus Hall.

Projektet skal bl.a. vise det store potentiale for reduktion af CO2-udledning og energieffektivisering i transportsektoren. Når elhybridbussen kører på el fra vindenergi, reduceres CO2-udledningen med 98 %, og energieffektiviseringen er ca. 70 % i sammenligning med en konventionel dieselbus.

"Erfaringerne fra projektet bliver vigtige for fremtidens kollektive trafik. Det handler både om at teste driftssikkerheden for teknikken og at opfange synspunkter fra forskellige interessenter. Elbusser med hurtigopladning bidrager både til betydeligt mindre udledninger og mere støjsvag trafik i bymiljøer," siger Johan Tollin, Vattenfalls repræsentant i projektet og ansvarlig for forskning og udvikling inden for e-mobility i Vattenfall.

  • Projektet i Södertälje er det første i Norden med en induktiv opladningshybridbus i den almindelige rutetrafik. Bussen kører på el på hele busstrækningen og kan med biodiesel også køre længere strækninger.
  • Elhybridbussen kommer til at køre på den eksisterende linje 755 mellem lokaltogstationen Södertälje Syd og forskningscentret Tom Tits Experiment, en tur på ca. 10 kilometer tur/retur.
  • Den trådløse opladning sker fra en oplader i vejbanen ved endeholdepladsen til en modtager, der er monteret under gulvet i bussen. Installeret effekt på opladeren er 200 kW.
  • Trådløs opladning ved endestationer er et samarbejdsprojekt mellem Scania, Södertälje kommune, KTH, SL og Vattenfall. Den svenske Energimyndigheten har delfinansieret projektet med 8,5 millioner svenske kroner.
  • Sveriges mål er at have en fossilfri køretøjsflåde i 2030. Elektrificeringen af den kollektive trafik er en vigtig del af dette mål.

Se også