MINER FRA 1. OG 2. VERDENSKRIG FUNDET VED HORNS REV 3

Danmark ”Et års arbejde sprængt i luften på 10 millisekunder”. Så kort kan det sammenfattes, når en mine fra 2. verdenskrig bortsprænges under den kommende havmøllepark Horns Rev 3.

Minerne er blevet identificeret ud fra en geofysisk undersøgelse af det specifikke område, som fandt sted i 2015. Efterfølgende analyserede man de indsamlede data og holdt det op imod, hvor Vattenfall planlagde at opstille møller, og hvor dette kunne udgøre en risiko for besætning og det udstyr, man skal benytte.

”Jeg ved godt, at folk fascineres af selve sprængningen, men 99,9 % af arbejdet foregår faktisk inden”. Det fortæller Vattenfalls Senior Geophysicist Arne Rød Lauridsen, som kom til Vattenfall for et års tid siden for at arbejde med at lokalisere de miner, man vidste lå nede på sandbunden ved Horns Rev 3.

Tyske logfiler fra 1944
”Minefeltet er kendt i forvejen og aftegnet på søkort, men for at få en mere præcis viden har vi fundet koordinaterne på de udlagte miner i tyske logfiler fra 1944. Ud fra gamle tyske søkort konverteret til nutidens GPS-koordinater fandt vi så frem til tre miner i alt. Men det er ikke uden udfordringer, og det kræver specielt udstyr at finde dem”, fortæller Arne.

To af minerne ved Horns Rev 3 var fra 1. verdenskrig og ikke så store, og de blev fjernet på en sikker måde. Den  tredje mine var imidlertid en såkaldt LMB-mine fra 2. verdenskrig og havde en sprængladning på 700 kg. Det krævede en større indsats. Den historiske mine blev fjernet af Marinestaben, en del af Værnsfælles Forsvarskommando. De varetager opgaven med at uskadeliggøre miner. De sejler ud med en gummibåd fra et større skib, som er hyret af Vattenfall. En dykker fra forsvaret placerer sprængstoffet og kommer op til båden igen, og via en wire og en detonator bortsprænges minen.

Man skønner, at der er ca. 5-6.000 miner fra 1. og 2. verdenskrig tilbage i de danske farvande, hvoraf omkring 70 af dem fra 2. verdenskrig var udlagt i farvandet omkring Horns Rev. Tre er detoneret i årenes løb, og Vattenfall har nu fjernet en, så der er 66 af disse tilbage. De ligger imidlertid alle uden for det område, hvor Vattenfall skal arbejde i havbunden.

Se videoen af sprængningen

 

Se videoen af LMB-minen

Se også