HAVBASERET VINDENERGI: SUGEBØTTER REDUCERER OMKOSTNINGER OG STØJ UNDER VANDET

STORBRITANNIEN Vattenfall opfører den næste vindmøllepark på gigantiske omvendte bøtter i stedet for at pilotere fundamentet ned i havbunden. 

Normalt drives fundamenter til havbaseret vindenergi ned i havbunden ved pilotering, som er en metode, der kan skabe meget støj og forstyrrelse for havpattedyr og fisk samt nærliggende kystsamfund.

Vattenfall har nu taget sugebøtteteknologien, som praktisk talt er støjfri, i brug. I stedet for monopæle forankrer disse gigantiske omvendte bøtter sammen med jacket-fundamenter vindmøllerne til havbunden.

Vandpumper i stedet for piloteringsmaskiner
Sugebøtteteknologien er velkendt i olie- og gasindustrien, men det her er første gang, at den bliver brugt på kommercielt niveau inden for den havbaserede vindindustri. 

Under opførelsen pumpes der vand ud af bøtterne, hvilket skaber en trykforskel, der tvinger bøtterne ned i havbunden. Piloteringsmaskinerne erstattes i princippet af vandpumper.

Når der pumpes vand ud af sugebøtterne, synker de ned i havbunden. Ved nedlukning pumpes vandet tilbage igen, så hele strukturen kan bjærges.

Opførelse i Aberdeen Bay
Inden årets udgang påbegyndes det havbaserede opførelsesarbejde ved Vattenfalls innovative europæiske udviklingscenter for havbaseret vindenergi (EOWDC), der ligger i Aberdeen Bay.

"Havbundsforholdene i Aberdeen Bay er ideelle til denne type fundament, og da Skotland er kendt for sine hvaler og delfiner, minimerer vi støjpåvirkningen af disse dyr. Desuden er det omkostningsfuldt at reducere støjen fra pilotering, men med den nye teknologi undgår vi denne investering. Vi mindsker også forstyrrelsen for de mennesker, der bor i de nærliggende landsbyer ved kysten. Sidst, men ikke mindst, er nedlukningsprocessen, når vindmølleparken er udtjent, bare det omvendte af opførelsesprocessen – du pumper ganske enkelt vandet tilbage igen og bjærger hele strukturen", siger Adam Ezzamel, projektleder for det europæiske udviklingscenter for havbaseret vindenergi.

Fundamenterne med deres gigantiske bøtter, som er 10,5 meter i diameter, er i øjeblikket ved at blive samlet i Newcastle i Storbritannien. 

Vattenfalls europæiske udviklingscenter for havbaseret vindenergi (EOWDC) i Aberdeen Bay udgør den første kommercielle anvendelse af sugebøtteteknologien i en vindmøllepark.

Større muligheder for havbaseret vindenergi
Der er blevet foretaget mange undersøgelser af havbundsforholdene sammen med havbaserede prototyper og forsøg i fuld skala for at sikre, at sugebøtteinstallationen bliver vellykket. Dette er især vigtigt, da fundamenterne skal kunne bære verdens mest kraftfulde vindmølle på 8,4 MW.

"Vi mener, at sugebøtter kan give os bedre muligheder, da branchen bevæger sig hen imod dybere vanddybder og større vindmøller. Teknologien er særligt velegnet, når havbundsforholdene ikke er egnede til monopæle, og det kan åbne op for havbaseret vindenergi i helt nye områder", siger Ezzamel.

Højspænding sparer kobber
Ud over sugebøttefundamenterne og de gigantiske vindmøller er en tredje nyhed i forbindelse med Aberdeen-projektet en 66 kV parkintern højspændingskabelføring med eksportfunktion i stedet for den traditionelle 33 kV, som ses i andre vindmølleparker. Dette vil mindske effekttab og installationsomkostninger samt medføre betydelige kobberbesparelser.

"Jeg er helt overbevist om, at alle vindmølleparker i fremtiden vil bruge en 66 kV-infrastruktur, da fordelene er så betydelige. Og jo større vindmølleparken er, desto mere sparer du", udtaler Ezzamel.

Det europæiske udviklingscenter for havbaseret vindenergi (EOWDC) får en samlet kapacitet på 92,4 MW, når det står færdigt i september 2018. Centeret er et test- og demonstrationsanlæg til udvikling af nye teknologier til havbaseret vindenergi. Det huser også et videnskabeligt forskningsprogram til en værdi af 3 millioner euro til undersøgelse af den havbaserede vindenergis miljømæssige og socioøkonomiske påvirkning.

Video af sugebøtteteknologi

Se også