FLERE DANSKERE FÅR GRØN STRØM I STIKKONTAKTERNE

Danmark Anlægsarbejdet på det, der bliver Danmarks største havmøllepark, Horns Rev 3, er i nu gang. Vattenfall har påbegyndt opførelsen af de i alt 49 fundamenter i Nordsøen.

For første gang i fem år bliver der opført en ny havmøllepark i Danmark, og parken er blot den første af i alt tre nye danske parker til havs, som Vattenfall skal bygge de kommende år. Parkerne vil øge den samlede danske vindmøllekapacitet med næsten 1.400 MW og sikre at endnu flere danskere vil få vedvarende energi i deres stikkontakter. Når havmølleparken står færdig vil den nemlig kunne dække 425.000 danske husstandes årlige elforbrug.

”Horns Rev 3 er den første af tre havmølleparker, som Vattenfall bygger i Danmark i de kommende år. Disse vindmølleparker vil i høj grad bidrage til vores strategi om at have en fossilfri energiproduktion inden for en generation,” siger Gunnar Groebler, chef for Vattenfalls vindforretning.

Specialfartøjet Innovation bragte de første fire fundamenter til Horns Rev 3-sitet fra en hollandsk havn og er nu ankommet til Esbjerg for at hente de næste fire.

De første fire fundamenter blev for nyligt lastet ombord på specialfartøjet ’Innovation’ i Holland og rammet ned i havbunden i Nordsøen. Nu er turen kommet til de næste fire, som lastes i Esbjerg Havn i midten af oktober.

”Fundamenterne vil være det første synlige bevis på, at arbejdet på Danmarks største havvindmøllepark er gået i gang. Horns Rev 3 er ikke kun en milepæl for Vattenfall. Den er også et vigtigt bidrag til Danmarks grønne omstilling og aktiviteten på Esbjerg Havn de kommende år”, siger Michael Simmelsgaard landechef for Vattenfall i Danmark.

Ifølge Simmelsgaard spiller fundamenterne en afgørende rolle. De bliver designet, så de passer præcist til bundforholdene, og der arbejdes konstant på at reducere omkostningerne, så parkerne bliver billigere.

Hvert fundament består af en 40-50 meter såkaldt monopæl af stål med en diameter på 6,5 meter. Pælen rammes ca. 30 meter ned i havbunden og skal bære en 8,3 MW vindmølle fra MHI Vestas, som i dag er en af verdens kraftigste møller.

’Byggemodning’ med omtanke for havmiljøet
Før byggeriet går i gang er havbunden blevet ”byggemodnet” med en geologisk undersøgelse og en efterfølgende bortsprængning af tre gamle søminer fra første og anden verdenskrig. For at skåne havpattedyrene i området for den støj, der uundgåeligt opstår, når monopælene rammes ned i havbunden, placerer et støttefartøj et luftbobleanlæg på havbunden omkring anlægsstedet. Luftbobleanlægget skaber et dobbeltgardin af luftbobler, som dæmper støjen fra arbejdet med fundamenterne.

Anlægsarbejdet finder sted på et 88 kvadratkilometer stort havområde mindst 34 km fra den danske vestkyst. Vindmøller og fundamenter til Horns Rev 3, som skal være i fuld drift i 2020, bliver bygget i Danmark, Tyskland og Storbritannien.

De kommende år opfører Vattenfall ud over Horns Rev 3 også møllerparkerne Kriegers Flak i Østersøen og Vesterhav Syd og Nord ud for den danske vestkyst.

Fakta omHorns Rev 3:

  • Fundamenterne består af en 40-50 meter lang såkaldt monopæl af stål med en diameter på 6,5 meter. De vejer op til 610 tons hver.
  • Møllerne på 8,3 MW er produceret af MHI Vestas og er i dag en af verdens kraftigste vindmøller.
  • Parken vil bestå af 49 møller, som vil kunne dække ca. 425.000 danske husstandes årlige elforbrug.
  • Møllerne er 187 meter høje med et vingefang på 164 meter.
  • Vattenfall vandt udbuddet på opførelsen af Horns Rev 3 i 2015.
  • Parken har en samlet effekt på 406 MW.

Se også