EN GOD START FOR VATTENFALL

Finansiel information  Stabilt første kvartal med god kernekraftrådighed og kundetilvækst.

Vattenfalls regnskab for første kvartal viser stabil økonomisk udvikling og et positivt resultat med stærk produktion og rådighed, specielt på de svenske kernekraftværker Ringhals og Forsmark.

"Jeg synes, vi har fået en ret god start på året. Vi har noteret os rigtigt god produktion på kernekraft og en god kundetilvækst, og vi har indført mere vedvarende energi ved at idriftsætte nye vindmølleparker. Alt i alt en meget positiv periode," siger Magnus Hall, Vattenfalls administrerende direktør og CEO.

I løbet af kvartalet faldt nettoomsætningen en smule, mens elproduktionen fik mere fart på, i høj grad takket være den nævnte høje rådighed på kernekraft.

Stabile økonomiske resultater
Selvom elpriserne fortsat falder, er udviklingen i Vattenfalls underliggende økonomiske resultater stadig stabil, da vigtige dele af driften ikke primært er afhængig af elpriserne.

"Selvom elpriserne falder, har vi andre forretningsområder, det samtidig går bedre for. Eksempelvis i Heat og Distribution, og også udviklingen i Wind. Så vi afbalancerer virksomheden på forskellige måder, så vi er mindre afhængige af elprisen alene. Det er også en del af planen," siger Magnus Hall.

Midlertidige påvirkninger på resultatet
Det underliggende driftsresultat svarede til niveauet i samme periode sidste år, nemlig omkring 8,3 milliarder SEK. Men det rapporterede resultat var lavere, omkring 3,8 milliarder SEK, hovedsageligt på grund af midlertidige påvirkninger.

"I år oplever vi ændringer i markedspriserne, der delvist skal afspejles i det rapporterede resultat. Men det er primært midlertidige påvirkninger, der vil blive udlignet i tidens løb. Alligevel er det nødvendigt, at vi er meget skarpe i vores omkostningsstyring," siger Stefan Dohler, Vattenfalls CFO.

78.000 nye kundeaftaler
Regnskabet for første kvartal viser fremgang på flere områder.

BA Customers & Solutions har udvidet kundegrundlaget med 78.000 kundeaftaler. I Stockholm skal Vattenfall forsyne byen med ladestationer til elkøretøjer på otte "opladningsgader", og i Holland har Nuon vundet en kontrakt på 2.500 ladestandere.

For BA Generation betyder den svenske energiaftale lavere omkostninger, både på kernekraft og vandkraft. Nuclear øgede elproduktionen ved hjælp af en rådighed på over 98 %, mens produktionen i Hydro faldt på grund af lavere vandniveauer i magasinerne.

BA Wind viser også høj rådighed: 97,1 % af produktionsanlæggene. Der er også tilføjet ny kapacitet, eksempelvis Sandbank i den tyske del af Nordsøen samt Pen y Cymoedd og Ray i Storbritannien. Derudover har vi planer om at opnå vækst på solenergiområdet, primært ved at installere solceller i vindmølleparker.

For BA Heat steg nettoomsætningen markant fra omkring 8,2 milliarder SEK til omkring 10,0 milliarder SEK, hovedsageligt takket være større produktionsvolumen i Tyskland og Holland.

BA Distribution øgede nettoomsætningen med omkring 10 % og planlægger at investere 5,6 milliarder SEK i vækst i 2017 og 2018.

Vindkraft uden tilskud er en realitet
I Tyskland resulterede en auktion over en vindmøllepark for nylig i, at to energiselskaber tilbød en pris på nul, hvilket betyder, at de nu vil bygge offshore vindmølleparker uden nogen form for støtte. Og selvom Vattenfall ikke vandt nogen af auktionskontrakterne, ser Magnus Hall stadigvæk en positiv effekt.

"Det er positivt, fordi det betyder, at vi kan se en mulighed for ny produktion af vedvarende elektricitet uden støtte, og det vil sandsynligvis øge mulighederne for at bygge vindmølleparker på havet, hvor det desuden ofte er nemmere, når man tager den offentlige mening i betragtning.  Men det handler mere om et spil om fremtidige prisforventninger, så vi får se, hvordan det passer ind i Vattenfalls strategi. Det er det næste spørgsmål."

Alt om Vattenfalls rapport

Se videointerviewet med Magnus Hall og Stefan Dohler

Se også