EARTH HOUR – 10-ÅRS-JUBILÆUM OG NYE PERSPEKTIVER

Klimaforandring Earth Hour er en 60 minutter lang begivenhed, hvor lyset bliver slukket over hele verden som et budskab fra privatpersoner, virksomheder, institutioner og byer til mennesker, som har magten til at gøre en forskel, om at handle for at modvirke klimaforandring.

Sidste lørdag, den 25. marts, valgte millioner af mennesker over hele verden at markere Earth Hour. Det var samtidig et 10-års-jubilæum, for Verdensnaturfonden lancerede begivenheden for første gang i Australien i 2007. Det siges, at det er verdens største klimabegivenhed, hvor mennesker, virksomheder og byer slukker lyset mellem klokken 20.30 og 21.30 som en symbolsk markering.

"Vi ønsker Verdensnaturfonden tillykke med jubilæet. Earth Hour er en meget succesrig og synlig bevægelse, og det at slukke for lyset er en udtryksfuld handling, som alle kan forholde sig til. Det skaber globalt fokus på klimaudfordringerne og tjener også som platform for yderligere klimamæssige tiltag," siger Vattenfalls Head of Environment, Helle Herk-Hansen.

Symbolikken i 60+
"Earth Hour-logoet er 60+. Det symboliserer de 60 minutter, hvor lyset er slukket, og + står for alt det, der kan gøres resten af året. Det at slukke for lyset er et godt symbol, der minder os om, at vores individuelle handlinger kan gøre en forskel, og at vi også bør handle derefter i den øvrige del af året. Det er vigtigt at være energieffektiv og spare på ressourcerne, når det er muligt. Når det så er sagt, så bør vi også huske på, at det er vigtigt ikke at opfatte elektricitet som noget negativt, men at se på de muligheder, den giver, når den stammer fra energikilder med lav miljøbelastning. Så kan vi rent faktisk begynde at bruge elektricitet som en katalysator for en reduktion af klimapåvirkningen. Det er her, Vattenfall har en klar hensigt om at være førende inden for energiomlægningen og være leverandør af mere klimasmarte løsninger – med andre ord at vi gør en indsats alle årets 8.760 timer," forklarer Helle Herk-Hansen. 

Vattenfall og det bredere perspektiv
Det er vigtigt at huske på, at en stigning i elforbruget faktisk kan være noget positivt, hvis det afspejler en omlægning væk fra fossile energikilder.

Helle Herk-Hansen forklarer: "Den CO2-reduktion, der opnås ved at omlægge fra fossile energikilder til mere vedvarende elektricitetsproducerende kilder, varierer helt klart i forhold til hvert enkelt lands mix af produktionsanlæg. I Sverige, hvor næsten al elektricitet produceres via ikke-fossilbaserede energikilder, har elektrificeringen af de sektorer, der anvender fossile brændsler, et stort klimamæssigt forbedringspotentiale. Men vi bør ikke glemme, at selv på det europæiske kontinent, hvor elektriciteten i nogen udstrækning stadig er baseret på fossile brændsler, er der et potentiale for reduktion af CO2-udledningerne via elektrificering."

Vattenfall arbejder i øjeblikket på dekarbonisering af industrielle processer i samarbejde med den svenske stålproducent SSAB, mineralkoncernen LKAB og biobrændstofvirksomheden Preem ved at erstatte fossile brændsler med vedvarende energi og brint. Hvis en lignende potentiel omlægning fra fossile brændsler til vedvarende energi inden for cementindustrien gennemføres, kan den samlede potentielle besparelse på udledningerne i Sverige løbe op i omkring 15 millioner tons. Batterier og lagring af el spiller også en vigtig rolle i overgangen til fossilfri energi ved at understøtte brugen af de mere "ustabile" vedvarende energikilder.

Transportsektoren er en vigtig del af energiomlægningen. Der installeres i øjeblikket flere ladestandere i eksempelvis Stockholm og Berlin, og med Vattenfalls lancering af det partnerbaserede ladenetværk "InCharge" med i tusindvis af ladestandere fra tilknyttede virksomheder i Sverige, Tyskland og Holland vil det blive nemmere for dem, der kører i elkøretøjer, at bruge en mobilapp til at se, hvor der er en tilknyttet ladestation i nærheden, og hvor mange ladere, der er ledige. Når man nemt og bekvemt kan sikre sig, at man ikke "løber tør for strøm", vil det forhåbentlig bidrage til interessen for og anvendeligheden af elbiler. Inden for offentlig transport deltager Vattenfall desuden i et pilotprojekt med elbusser, der, bortset fra den CO2-mæssige fordel, også giver en forbedring af luftkvaliteten og reducerer støjen i byerne.

"En bevidst tilgang til energiforbrug, hvor vi alle undgår at bruge energi uden grund, er naturligvis en nødvendighed for at beskytte klimaet. Men i takt med at andelen af vedvarende elektricitet stiger dag for dag, vil elektricitet blive en vigtig nøgle til at løse de globale klimaudfordringer. Og det er vi stolte af at kunne bidrage til," konkluderer Helle Herk-Hansen.

Se også