DOBBELT KAPACITET MED UDVIDELSE AF THANET

Thanet Vattenfall undersøger i øjeblikket muligheden for at bygge en større udvidelse at havmølleparken Thanet ud for kysten ved Kent i det sydøstlige England. 

Vattenfall har netop afsluttet det sidste af fem lokale offentlige arrangementer, hvor folk var inviteret til at komme for at høre mere om projektet og fortælle om deres synspunkter. Udover disse møder er der også mulighed for at deltage i en online undersøgelse og give feedback på planerne for udvidelsen.

"Den feedback, vi modtog under arrangementerne, er uvurderlig, når vi begynder at udforme vores planer, så vi sikrer os, at vi forstår de vigtigste lokale udfordringer," siger Rahel Jones, Communication Renewables, og understreger, at projektet stadig befinder sig på et meget tidligt stadie.

Verdens største i 2010
Havmølleparken Thanet, der ligger omkring 12 kilometer ud for den østligste del af Kent i det sydøstlige England, har været i drift siden 2010. Den består af 100 V90 3 MW-vindmøller fra Vestas, og på opførelsestidspunktet var den verdens største havmøllepark. En udvidelse vil være en billig, realistisk løsning, der vil kunne levere mere bæredygtig energi til Storbritannien, vurderer Vattenfall.

"Ved at bruge den nyeste vindmølleteknologi og højere vindmøller vil udvidelsen kunne mere end fordoble Thanets energiproduktionskapacitet med en udvidelse på blot 34 vindmøller mere," fortæller Rahel Jones.

 "Vi mener, at Thanet Extension vil kunne give et vigtig bidrag til at reducere den samlede energiomkostning for de britiske forbrugere, og det vil give yderligere fordele for den lokale økonomi og lokalsamfundet. Der vil blive arbejdet på at sikre, at de eksisterende forsyningskæder, der er etableret i relation til Vattenfalls operationelle klynge af havmølleparker ved Kent, holdes opdateret og fortsat er førende inden for branchen," siger Project Director Helen Jameson.

Hvis projektet udvikler sig i henhold til planen, vil Vattenfall ansøge om byggetilladelse i løbet af næste år (2018). Hvis ansøgningen bliver godkendt, kan anlægsarbejdet påbegyndes ultimo 2020, med forventet færdiggørelse ved udgangen af 2021.

Detaljer om Thanet Extension
Max antal vindmøller: 34
Max vindmøllehøjde: 210 m
Max navhøjde: 125 m
Max rotordiameter: 180 m
Forventet effekt pr. vindmølle: 8-10 MW

Flere oplysninger

Se også