DET BLIVER ET BEGIVENHEDSRIGT ÅR FOR KERNEKRAFT

Elproduktion Skatterne vil blive sænket, men 2017 vil stadig være et år med hårdt arbejde for både vandkraften og kernekraften siger Torbjörn Wahlborg, Head of BA Generation hos Vattenfall.

Torbjörn Wahlborg sammenfatter først det forgangne år:

"2016 var produktionsmæssigt et godt år med høj rådighed og stabil produktion. Vandkraft havde en god produktion i 2016, og rådigheden for kernekraft har været høj; Forsmark 1 og Ringhals 1 og 4 slog produktionsrekorden i december. Services Nordic vandt nye kontrakter, blandt andet i samarbejde med Vattenfall Distribution og udvikling af elnettet for Fingrid, Finlands udgave af Svenska Kraftnät."

"Men 2017 kan blive et endnu bedre år, hvis vi fortsætter med at finjustere arbejdsmetoderne og undgår en del simple driftsmæssige fejl, der resulterede i produktionsstop sidste år."

Fra godt til endnu bedre. Hvordan kan det lade sig gøre?
"Jeg er overbevist om, at det er muligt ved hjælp af ihærdigt arbejde. Målet er, at vi i 2021 har reduceret den gennemsnitlige produktionspris på kernekraft fra knap 30 svenske øre pr. kWh i 2014-2015 til 19 øre pr. kWh. Det er en hård opgave, men vi får fordel af, at effektskatten bortfalder; det svarer i gennemsnit til 6-7 øre pr. kWh. Resten må vi klare selv. Alle vores aktiviteter fokuserer i øjeblikket på at øge effektiviteten og dermed rentabiliteten."

Det lyder som en utaknemmelig opgave kun at fokusere på omkostningerne?
"Vi fokuserer ikke kun på omkostningerne; sikkerheden er vores førsteprioritet. Men det er rigtigt, at vi også altid skal fokusere på det forretningsmæssige. Det er hårde tider med lave elpriser på lang sigt, overkapacitet og investeringsbehov, men vi må tage det, som det kommer, og arbejde fremadrettet. Der er også gode nyheder; vores indsats med aktivt at arbejde med omkostningerne giver resultater."

Men hvordan går det med sikkerheden, når arbejdsmetoderne strømlines, og der skæres ned på omkostningerne?
"Effektivisering af arbejdet må aldrig gå ud over sikkerheden; det gælder for alle aktiviteter. I Vattenfall er vi organiseret, så der er funktioner på flere niveauer, der reagerer, hvis der registreres afvigelser på sikkerhedsområdet. Sikkerhed er ikke andres opgave. Det handler om, hvordan vi alle hver især løser vores opgaver – hver dag."

Vattenfall skal være fossilfri i løbet af én generation. Hvad betyder det for BA Generation? 
"At vi aldrig må hvile på laurbærrene. Vandkraft og kernekraft udmærker sig ved at have en meget lav CO2-udledning i produktionsfasen. Vi skal være stolte over de to energiformers miljøpræstationer. Siden 2010 har vores kernekraftaktiviteter mere end halveret deres allerede lave CO2-udledninger gennem hele livscyklussen."

Hvor skal der så findes flere forbedringer?
"Elektrificering af transport. Bilkørsel er en betydelig kilde til udledninger, så vi skal indføre mere eldreven transport og gå væk fra fossilt drevne transportmidler. Det bør være det næste store miljøemne. I Services Nordic står transport og anlægsmaskiner for en stor klimapåvirkning. Nu skal vi tænkte på en mere intelligent måde og gennemgå vores transportbehov og flåden af køretøjer. Samtidig skal vi være stolte over, at Vattenfall er foregangsvirksomhed inden for elektrificering af transportinfrastrukturen."

"Vores leverandører af kernebrændsel arbejder hele tiden med deres klimapåvirkning, og der introduceres nye energibesparende produktionsformer. Vi holder øje med, at vores leverandører arbejder miljøvenligt. Det gælder også for arbejdsmiljøet."

Er der noget, du er specielt stolt af, når du ser tilbage på 2016?
"Alle vores medarbejdere. Tænk bare på genopstarten af Ringhals 2 efter mere end to års stilstand og et omfattende renoveringsarbejde."

Hvilke store begivenheder står BA Generation over for i år?
"Vores vej frem mod effektiv afvikling af kernekraften er vigtig. Det giver os samtidig mulighed for langtidsdrift af vores andre reaktorer. Vi skal jo drive vores 1980'er-reaktorer et godt stykke ind i 2040'erne."

"I Krümmel og Brunsbüttel i Tyskland er vi begyndt at transportere det brugte kernebrændsel væk fra reaktorerne. I Ringhals planlægger vi at gennemføre to vigtige opgaver samtidig. Vi fortsætter planlægningen af en effektiv afvikling af Ringhals 1 og 2, samtidig med at vi skal drive Ringhals 3 og 4 videre i omkring 60 år mere. Vi planlægger en investeringsbeslutning om uafhængig reaktorkøling til efteråret 2017."

"En lidt historisk begivenhed er de kommende høring i den svenske jord- og miljødomstol for Svensk Kernebrændselshåndtering (SKB), som skal bygge et slutdepot i Forsmark. Sidste år konstaterede den svenske strålesikkerhedsmyndighed (SSM), at SKB's metode KBS-3 kunne opfylde kravene til strålesikkerhed."

Hvordan påvirkes kernekraften, når afviklingen af flere reaktorer påbegyndes?
"Nogle reaktorer skal afvikles, men der er flere, der skal drives videre. Kernekraft er en forudsætning for en effektiv omstilling. Det er jeg overbevist om, at mange flere i vores omverden kommer til at indse. Samtidig skal vores kernekraftaktiviteter give et forretningsmæssigt afkast. Vi står over for flere årtier med interessante, udfordrende og spændende opgaver, og det skal vi gøre arbejdsmarkedet opmærksom på. Alene i år søger vi flere hundrede nye kollegaer til kernekraftområdet."

Hvordan går det så med vandkraft? Det foregår lidt i det stille, men vandkraft er ved at blive moderniseret. Det får bare ikke helt den samme opmærksomhed som kernekraft.
"Ejendomsskatten på vandkraft skal reduceres kraftigt frem mod 2020. Det er en nødvendighed. Vandkraft er Sveriges batteri og en fantastisk regulerbar energikilde. Mere vedvarende energi indebærer et større behov for regulerbar energi fra vandkraft, og den tekniske status på vores vandkraftværker har aldrig været så god som nu. I perioden 2002-2016 investerede Vattenfall over 13 milliarder svenske kroner i vedligeholdelse og renoveringer.  For eksempel blev turbinen på Akkats vandkraftværk beskadiget i 2008, og igennem otte år er der blevet arbejdet på at udskifte et aggregat på 150 MW med to aggregater på 75 MW hver. Vi har opnået en langt større fleksibilitet og redundans. Og vi producerede el, mens arbejdet blev udført."

Services Nordic går i offensiven i Finland. Hvordan skal de klare alle de nye tiltag?
"Ja, det gælder om at levere varen! Vi er gået i gang med flere store opgaver. Vi håber nu, at flere netselskaber opdager vores kompetencer, og at udviklingen går i den rigtige retning. I Sverige er Services Nordic derudover med i udbudsrunden, når Ellevio (tidligere Fortum) udbyder serviceopgaven på dele af deres forsyningsnet. Vi kommer formentlig ikke til at vinde alle udbuddene. Men hvis vi vinder flere kontrakter, kan vi måske endda ansætte flere personer."

Engagerede og motiverede medarbejdere. Hvad betyder det for dig?
"Vi skal hele tiden arbejde med vores kompetencer. Vi skal tale strategi hver eneste dag – men det skal følges op af handling. Vi skal tage hånd om tilbagemeldingerne fra vores medarbejdere via medarbejderundersøgelser og på anden vis. Der, hvor der er brug for tiltag, skal vi gennemføre dem. Samtidig skal vi alle, hver og én, tage ansvar for egen udvikling."

"I Vattenfall er etnisk mangfoldighed lig med fantastiske muligheder; lad os konstatere, at vi kun er begyndt. Mangfoldighed gør, at vi kan udvikle os som virksomhed. På den måde kan vi gøre det lettere for mennesker at blive en del af samfundet. Og på den måde bliver vi alle vindere."

Se også