CROWDFUNDING SKAL BIDRAGE TIL OPFØRELSEN AF SEKS SOLCELLEPARKER

Holland Nuon planlægger at bygge seks store solcelleparker i tilknytning til virksomhedens eksisterende vindmølleparker og traditionelle kraftværker i Holland.

Det vil blive første gang i Holland, disse energikilder bliver kombineret med solcelleanlæg. Planerne vil blive gennemført ved hjælp af kundedeltagelse.

"Vi giver kunderne mulighed for at investere i de nye solcelleparker. Det giver en mere positiv business case og højere kundetilfredshed," siger Noortje Bakker, Customer Journey Marketer, og forklarer, hvordan samarbejdet mellem kunder og Nuon kan stimulere bæredygtig energiforsyning:

"Vi kan opfylde forskellige kundebehov med crowdfunding. Kunderne vil gerne bruge deres penge på en intelligent måde, og de vil gerne reducere deres energiudgifter. Ved at investere i solcelleparker får de et attraktivt investeringsafkast."

Større loyalitet
"Andre kunder vil gerne bidrage til bæredygtig energi og kan hjælpe med at gøre en ny solcellepark til virkelighed. Ved at tilbyde højere afkast til Nuon-kunder og ved at stimulere bæredygtig energi kan vi øge loyaliteten blandt vores kunder."

Når kunderne investerer i projekterne, vil det være en fordel for business casen, fordi statsstøtteanmodningerne til RVO, som er den hollandske statsmyndighed, der håndterer støtte til vedvarende energi, dermed vil blive lavere.

"Anmodningerne om statsstøtte til solcelleparker afvises sommetider i sidste stadie af processen, fordi anmodningerne betragtes som værende for høje," fortæller Noortje Bakker.

Indtil videre har Nuon planer om at opføre seks solcelleparker, der skal kombineres med tre eksisterende vindmølleparker og tre kraftværker. Den samlede kapacitet med i alt 250.000 solcellepaneler vil blive på 70 MW, eller el nok til 10.000 husstande.

"Den store fordel ved at kombinere en solcellepark med en vindmøllepark er, at strømforsyningen kan anvendes effektivt. Der er sædvanligvis ingen sol, når der er meget vind, og omvendt," forklarer Margit Deimel, Head of Development i Nuon Wind.

Tomme områder
Når man placerer solpaneler på de tomme arealer mellem vindmøllerne, bliver solcellepanelerne en smart metode til effektiv udnyttelse af området – og til at drage fordel af den eksisterende infrastruktur og tilslutningerne til forsyningsnettet.

I 2015 installerede Vattenfall et pilotprojekt med solpaneler på Parc Cynog-vindmølleparken i Wales. De solpaneler, der er installeret der, leverer omkring en fjerdedel af den energi, vindmøllerne kan producere.

Nuons projektportefølje omfatter vindmølleparkerne Wieringermeer, Oudendijk og Haringvliet.

Men de første, der vil blive udstyret med solpaneler, er kraftværkerne Eemshaven, Hemweg og Velsen.

"De kræver færre ansøgninger om godkendelse, fordi Nuon ejer den jord, kraftværkerne ligger på, og fordi områderne omkring anlæggene allerede er indhegnet," siger Diederik Apotheker, Business Developer i BA Wind.

Opførelse til næste år
Hvis RVO accepterer Nuons anmodning om statsstøtte, og de lokale myndigheder giver de nødvendige godkendelser, kan opførelsen af solcelleparkerne i henhold til planerne gå i gang næste år.

"Ansøgningerne om godkendelser er en smule mere omfattende for vindmølleparkerne; lodsejere og landmænd skal også give tilladelse til opførelsen – men hvis alt går godt, kan Vattenfall tage en investeringsbeslutning i 2018," siger Diederik Apotheker.

Se også