CEMENTA SATSER PÅ NUL-UDLEDNINGER I SAMARBEJDE MED VATTENFALL

Sverige En markant kilde til udledning af CO2 kan fjernes fuldstændigt på under 20 år – med Vattenfalls hjælp.

Den svenske cementproducent Cementa og Vattenfall udfører sammen et pilotprojekt omkring en elektrificeret cementproduktion. Cementa har en målsætning om at fjerne al CO2-udledning inden 2030. Det svarer til en reduktion af Sveriges samlede CO2-udledninger på ca. fem procent.

Takket være flere årtiers arbejde på forbedringer i energieffektivisering og udfasning af brugen af fossile brændsler i cementproduktionen har Cementa formået at mindske sin klimapåvirkning – endda ret markant, da virksomheden nu ligger ca. 15 procent under det globale gennemsnit. På trods af denne udvikling udgør reducering af CO2-udledningen stadig industriens største udfordring i forhold til bæredygtighed, og Cementa står for 1/20 af den samlede udledning af drivhusgasser i Sverige.

Hvis Cementa skal nå sin vision om nul CO2-udledninger fra cementprodukter igennem hele deres livscyklus, kræver det et teknologisk skifte. I CemZero-projektet vil Cementa og Vattenfall benytte pilotprojekter til at undersøge mulighederne for at udvikle en klimaintelligent og bæredygtig cementproduktionsproces i Sverige, som forsynes med energi fra et fossilfrit svensk energisystem.

"Elektrificering af cementindustrien er et vigtigt element i overgangen til bæredygtig byudvikling. Vi går nu i gang med at opbygge viden på området for – sammen med Vattenfall – at blive klogere på, om det er en potentiel fremtidig løsning inden for cementproduktion," siger Jan Gånge, CEO for Cementa.

"Det er meget positivt, at vi samarbejder med Cementa om at finde en løsning. En klimaintelligent, elektrificeret cementindustri kan yde et væsentligt bidrag til vores fælles indsats i forhold til at mindske klimapåvirkningen," fortæller Magnus Hall, administrerende direktør og CEO for Vattenfall.

Beton er det mest brugte byggemateriale i verden. Generel befolkningstilvækst kombineret med tendensen til, at flere og flere ønsker at bo i de større byer, betyder, at beton fortsat vil være et meget vigtigt byggemateriale langt ud i fremtiden. Der vil derfor også blive ved med at være høj efterspørgsel på cement.

Læs mere om, hvordan Vattenfall støtter den svenske industri i at blive uafhængig af fossilt brændsel

Se også