ALLE SANDBANK-VINDMØLLER ER REJST – TRE MÅNEDER FØR PLANLAGT

Tyskland Den sidste vindmølle i den tyske havmøllepark Sandbank kom på plads i lørdags.

Alle 72 vindmøller er nu opført i Vattenfalls vindmøllepark Sandbank i den tyske del af Nordsøen. Det betyder, at opførelsen af vindmølleparken blev gennemført tre måneder før det oprindeligt planlagte tidspunkt.

Opførelsen af vindmøllerne gik i gang i slutningen af juli, og allerede nu leverer 65 af de 4 MW store Siemens-vindmøller strøm til forsyningsnettet på det tyske fastland, 110 kilometer væk.

Flere årsager til succesen
Bag den hurtige opførelse ligger en række forskellige faktorer, fortæller Project Director Niels Bjært.

"Det er først og fremmest resultatet af virkelig god planlægning, valget af en god placering til vindmølleparken, kontraktmæssige forhandlinger og overvågning, opfølgning, nedbringelse af risici og hårdt arbejde", fortæller han. "Sidstnævnte handler om, at vi har et motiveret, dedikeret og fokuseret team samt et godt samarbejde med underleverandører, certificeringsorganer og myndigheder."

MPI "Adventure"

Nyt fartøj
For at sætte fart på arbejdet og fremme sikkerheden blev der for første gang benyttet et såkaldt "walk-to-work"-fartøj ude i Nordsøen. Beboelsesfartøjet har en gangbro  til vindmøllerne, hvilket gør det muligt at arbejde døgnet rundt og på trods af bølgehøjder på op til 2,5 meter.

"Den teknologi, der er blevet benyttet til projektet, samt samarbejdet mellem alle de involverede parter er tydeligvis modnet betydeligt", forklarer Martin Zappe, som er Vattenfalls tekniske chef for projektet. "Vi vil bruge de her erfaringer på fremtidige projekter, så vi kan gennemføre dem så omkostningseffektivt som muligt, også i forhold til det nye auktionssystem for kommende havbaserede projekter i Tyskland."

Når Sandbank er fuldt idriftsat om et par måneder, får vindmølleparken en samlet effekt på 288 MW. Den årlige elproduktion kommer til at ligge på 1,4 TWh.

Sandbank-projektet
Investeringsomkostningerne for Sandbank ligger på omkring 1,2 milliarder euro. Vattenfall har en ejerandel på 51 % af havmølleparken, mens Stadtwerke München (SWM) har 49 %. Sammen med søsterprojektet DanTysk (der har været i fuld drift siden 2015) får vindmølleparkerne en samlet produktionskapacitet på 576 MW.

Sandbank-webstedet

Se også