VATTENFALL DEMONTERAR HAVSBASERAD VINDKRAFTPARK

Sverige Den havsbaserade vindkraftparken Utgrundet, belägen i Kalmarsund mellan Öland och Bergkvara, kommer att nedmonteras. Arbetet med tillståndsansökan har startat och nedmonteringen av vindkraftverken kommer att påbörjas under våren 2018.

Utgrunden vindkraftpark i Kalmarsund uppfördes 2000 och förvärvades av Vattenfall 2006. Den är Vattenfalls äldsta vindkraftpark till havs. Totalt finns sju vindkraftverk med en kapacitet på 10,5 MW. De ursprungliga turbinerna, som fortfarande fungerar, har idag överskridit sin tänkta livstid och kommer därför att demonteras. Några ersättningsturbiner kommer inte att installeras utan vindkraftparken kommer att demonteras fullt ut. Dessutom finns bättre vindlägen att bygga på.

I linje med Vattenfalls strategi om en hållbar elproduktion kommer demonteringen att följa alla miljömässig krav och området där parken står kommer att återställas till hur det såg ut innan den byggdes. Det innebär att turbiner, rotorblad, torn och fundament kommer att rivas. Kablar, både till sjöss och på land kommer att tas upp och transformatorstationen plockas ned. Beroende på om turbinerna återanvänds eller skrotas så kommer metall från torn att säljas som skrot till återvinning medan rotorblad och växellådor kan komma att säljas som de är. Tornens fundament och sjökablar kommer att tas bort och sjöbotten i stort sett återställas till sitt ursprung.

Tidplanen för allt arbete sträcker sig från i år till större delen av 2018. I år kommer Vattenfall att arbeta med att samla information för att kunna lämna in ansökan on tillstånd att demontera vindkraftparken till Länsstyrelsen. Nästa år, om alla tillstånd erhållits, kommer det egentliga arbetet med att nedmontera vindkraftverken att börja.
Avvecklingen av Utgrunden innebär inte att Vattenfall minskar sina ambitioner inom förnybar elproduktion. Tvärtom, beslutade Vattenfall 2016 att investera 50 miljarder kronor i främst vindkraft de kommande fem åren.

Utgrunden har varit till stor nytta, både som förnybar energikälla i ett tidigt skede av vindkraftsutvecklingen i Sverige och som kunskapskälla ör Vattenfall. Stora och viktiga erfarenheter och kunskaper har samlats in under de 12 år som Vattenfall ägt vindkraftparken. De kunskaperna kommer att gynnat Vattenfalls fortgående utveckling av förnybara energikällor.

Relaterade nyheter